Těsnicí lemování

Moduly pro mansardové sestavy KMV, KMV-L

Modul KM_ se používá ke spojení oken v mansardové střeše do svislé okenní sestavy. Okna se montují nad sebou a jsou spojena pomocí speciálního mansardového modulu.

Mansardové moduly jsou dostupné v jednom typu pro montáž oken v hloubce "V" (0 cm) ve střešním plášti. K dispozici jsou dvě verze modulu: univerzální modul KMV, který umožňuje instalaci oken ve většině střešních krytin (S, Z, H), a modul KMV-L, který se používá k montáži oken v šupinových střešních krytinách (2 vrstvy po 5 mm). Moduly je možné vyrobit z hliníkového, měděného nebo titanzinkového plechu.

 

Rozsah montáže pro střechy se sklonem:

  • od 15° do 60° pro horní okno,
  • od 45° do 90° pro spodní okno.

Vnitřní úhel mansardové střechy musí být v rozsahu 105° až 150°.

Moduly pro mansardové sestavy

 

Konstrukce modulu

Modul se skládá z prvku spojujícího střešní okna a z bočních dílů lemování spodního okna. Modul ve verzi KMV obsahuje navíc boční těsnicí klíny, které chrání proti navátí prachu, listí a sněhu.

 

Díly modulu:

1 — spojovací prvek pro svislou sestavu
2 — boční díl modulu s těsnicím klínem
3 — montážní háčky
4 — dřevěná lišta spojující okna zevnitř

Konstrukce modulu pro mansardové sestavy

 

Každá objednávka je realizována individuálně.

 

 

Návody a podpora