Šetřete na energiích

Nová zelená úsporám

Přemyšlíte o výměně střešních oken, rekonstrukci podkroví nebo řešíte novostavbu a chcete požádat o dotaci? Využijte energeticky efektivní výrobky FAKRO a získejte dotaci z programu Nová zelená úsporám (NZÚ), který se zaměřuje na podporu energeticky úsporných opatření v rodinných a bytových domech.

Mějte na vědomí, že požadované parametry použitých výrobků musí vždy stanovit projektant nebo energetický specialista.

 

Vyměňte okna

Investujte do lepšího, kvalitnějšího a energeticky úspornějšího bydlení s využitím státní podpory z dotačního programu Nová zelená úsporám, uspořte peníze za energie a šetřete životní prostředí.

 

Od 15. října 2018 je možné v rámci programu NZÚ čerpat dotace také na venkovní stínicí techniku.

Výše dotace je:

  • 500 Kč/m2 plochy stíněného okna u předokenních doplňků s ručním ovládáním,
  • 1 000 Kč/m2 plochy stíněného okna u předokenních doplňků s motorickým ovládáním.
O dotaci na předokenní stínicí doplňky je možné zažádat pouze v případě podání komplexní žádosti o dotaci na zateplení objektu.
 

Podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám se mohou v průběhu času měnit. Proto před podáním žádosti o dotaci doporučujeme seznámit se s aktuálně platnými metodickými pokyny k jednotlivým dotačním titulům na webových stránkách NZÚ.