Zařízení pro odvod kouře a tepla

Komponenty systému pro odvod kouře

Řídicí centrála CPS-B1-5A / RZN 4408-K 

Řídicí centrála CPS/RZN se používá k ovládání oken pro odvod kouře v případě vzniku požáru a také k běžnému větrání budovy. Lze k ní připojit kouřové senzory OSD 23, dešťový senzor ZRD, poplachové požární spínače RT45 a ventilační tlačítko LP1. Za normálních podmínek centrála pracuje v monitorovacím režimu a je napájena ze sítě 230 V AC. V případě požáru detektor kouře vyšle signál do centrály a ta automaticky aktivuje pohony v okně. Centrála je z bezpečnostních důvodů vybavena vlastním nouzovým zdrojem energie, který jí umožňuje pracovat v monitorovacím režimu po dobu 72 hodin.

Řídicí centrála RZN

 

Technické parametry CPS-B1-5A RZN 4408-K
napájení 230 V AC / 50 Hz 230 V AC / 50 Hz
výstupní výkon do 120 W do 240 W
jmenovitý proud 5 A 8 A
výstupní napětí 24 V DC 24 V DC
provozní teplota -5 °C až +40 °C -5 °C až +40 °C
rozměry 310/310/104 mm 341/341/91 mm
hmotnost s baterií 3,4 kg 11 kg
kapacita akumulátoru 2x12 V / 2,3 Ah 2x12 V / 3,4 Ah

Ventilační tlačítko LP1 

Ventilační tlačítko se v systému pro odvod kouře používá ke každodennímu otevírání a zavírání oken s instalovanými elektropohony, připojenými k řídicí centrále CPS/RZN. Jedná se o plochý, podomítkový vypínač s dvěma tlačítky; je dostupný v bílé barvě.

Ventilační spínač LP1

 

Technické parametry LP1
rozměry 80/80 mm
hmotnost 0,15 kg

Poplachový požární spínač RT45 

Požární spínač slouží k ručnímu spuštění systému pro odvod kouře v případě požáru. Je vybaven LED diodami signalizujícími provozní stav a anomálie v systému. Má funkci ručního resetování alarmu.

Poplachový požární spínač RT45

 

Technické parametry RT45
napájecí napětí 24 V DC
alarmový proud 20 mA
provozní teplota -10 °C až +50 °C
rozměry 129/138/39 mm
hmotnost 0,35 kg

Dešťový senzor ZRD 

Dešťový senzor zajišťuje automatické zavírání oken během dešťových srážek. Může spolupracovat s řídicími centrálami CPS/RZN. Čidlo je vyhřívané, takže je necitlivé na rušení v případě výskytu mlhy, rosy apod. Instaluje se na střechu na odkryté místo, vystavené působení atmosférických vlivů. Signál z čidla je brán v potaz pouze tehdy, je-li řídicí centrála v monitorovacím režimu. V případě požáru nemá signál z dešťového senzoru žádný vliv na ovládání okna.

Dešťový senzor ZRD

 

Technické parametry ZRD
napájecí napětí 8-32 V DC
rozměry 55/50/15 mm
napájecí kabel 3x0,25 mm² (5 bm)

Kouřový senzor OSD 23 

Optický detektor kouře OSD 23 je určen k detekci viditelného kouře, který vzniká v počáteční fázi požáru bez ohně, když materiál začíná doutnat, tzn. ještě relativně dlouho před vznikem otevřeného plamene a znatelným zvýšením teploty v místnosti. Senzor je určen k provozu v uzavřených prostorech, ve kterých se za normálních podmínek nevyskytuje kouř, prach a kondenzace vodních par. Jeden detektor kouře "obslouží" místnost s plochou do 40 m².

Kouřový senzor OSD 23

 

Technické parametry OSD 23
napájecí napětí 18-28 V DC
alarmový proud 20 mA
provozní teplota -25 °C až +55 °C
max. relativní vlhkost 95 % při 40 °C
rozměry ø115/54 mm
hmotnost 0,15 kg
napájecí kabel 2x1 mm²