Odvod kouře z budovy

Odvod kouře a tepla z budovy

Použití systému pro odvod kouře

Kouř uvolňovaný současně s hořícími plameny ohně je obrovskou hrozbou pro lidské zdraví a životy. Více než 90 % obětí požárů umírá na následky otravy kouřem, a ne v důsledku vysoké teploty nebo kontaktu s ohněm, jak se všeobecně předpokládá. Kouř a sálavé teplo způsobují v hořících budovách velké materiálové ztráty. Použitím vhodných systémů pro odvod kouře a tepla lze do značné míry zabránit rizikům způsobeným jejich vysokou koncentrací. Okno pro odvod kouře FSP ovládané řídicí centrálou společně s detektory kouře a poplachovými požárními spínači tvoří tzv. gravitační systém odvětrávání kouře a tepla. Tento systém se nejčastěji používá ve veřejných budovách (zejména na schodištích), v bytových domech, hotelích apod.

 

Funkční systém pro odvod kouře

Schéma instalace funkčního systému pro odvod kouře a tepla v budově

 

Budova bez zařízení pro odvod kouře

Budova bez zařízení pro odvod kouře při požáru

 

Systém umožňuje automatické nebo ruční otevření okna pro odvod kouře, které z místnosti odvádí přebytečné teplo, kouř a toxické plyny uvolňované při požáru. Použití systému zvyšuje bezpečnost obyvatel domu, protože umožňuje vytvořit v budově únikovou cestu nezasaženou kouřem, urychluje lokalizaci ohniska požáru a hašení ohně.

Čidlo po detekci kouře vysílá signál do řídicí centrály, která automaticky aktivuje elektropohony otevírající okno. V případě dřívějšího (např. vizuálního) zjištění požáru lze okno pro odvod kouře otevřít pomocí požárního spínače RT45. Systém také umožňuje větrání místnosti otevřením okna pomocí ventilačního tlačítka LP1. Po uplynutí přednastaveného času se okno automaticky uzavře. Do systému lze zapojit rovněž dešťový senzor ZRD, který okno zavře za deště. V případě požáru nemá signál ze senzoru vliv na ovládání okna.

Zařízení pro odvod kouře

 

Gravitační systém odvětrávání kouře a tepla 

Klapka FSP

 

Klapka FSR

 

Komponenty systému:

Označení Název zařízení

Druh napájecího kabelu

CPS-B1-5A (1) Centrála se záložním zdrojem pro 1 nebo 2 klapky 3x1,5/2,5 mm2
RZN 4408-K (1) Centrála se záložním zdrojem pro max. 4 klapky 3x2,5 mm2
FSP/ FSR (2) Kouřová klapka 3x1,0 mm2
RT45 (3) Poplachový požární spínač 6x1,0 mm2
LP1 (4) Ventilační tlačítko 3x1,0 mm2
OSD 23 (5) Kouřový senzor 2x1,0 mm2
ZRD (6) Dešťový senzor

2x1,0 mm2

 

Instalace

Zapojení systému spočívá v připojení napájení 230 V AC k řídicí centrále a následně pomocí příslušných vodičů k ostatním prvkům systému. (Průřezy vodičů jsou uvedeny v tabulce s komponenty systému.) Délka potřebných elektrických kabelů závisí na uspořádání jednotlivých součástí systému. Schéma zapojení je uvedeno v montážním návodu k řídicí centrále CPS/RZN. Instalace systému pro odvod kouře a tepla by měla být provedena autorizovanou a kvalifikovanou osobou s příslušným oprávněním (zařízení s napětím do 1 kV). Spolehlivost systému by měla být kontrolována každých 6 měsíců. Všechny systémové komponenty nabízené firmou FAKRO jsou certifikovány a schváleny pro použití ve stavebnictví.

 

Charakteristika:

  • odvětrávání kouře a tepla z budovy během požáru;
  • automatické nebo manuální otevírání okna pro odvod kouře v případě požáru;
  • ochrana zdraví a majetku, zvýšení bezpečnosti obyvatel;
  • možnost větrání budovy a automatického uzavření okna po uplynutí nastaveného času.