Těsnicí lemování

Lemování pro hřebenové sestavy ERN-H, ERV-Z, ERV-S, ERV-L

Těsnicí lemování ER_ umožňuje spojovat střešní okna na protilehlých stranách hřebene sedlové střechy. Okna jsou vzájemně spojena pomocí horní částí lemování. Hřebenová sestava oken umožňuje velmi dobře prosvětlit podkrovní interiér a poskytuje velké množství přirozeného světla; v podkroví vytváří jedinečnou atmosféru s nevšedním výhledem na oblohu. V případě umístění oken mimo dosah uživatele je možné použít elektricky ovládaná okna Z-Wave. S ohledem na umístění v nejvyšším bodě místnosti, kde je nejvyšší vlhkost, se doporučuje použit okna se zvýšenou odolností proti vlhkosti.

V závislosti na druhu střešní krytiny a montážní hloubce jsou k dispozici různé typy lemování: ERN-H pro hloubku "N" (+3 cm), ERV-Z, ERV-S a ERV-L pro hloubku "V" (0 cm). Mohou být vyrobeny z hliníkového, měděného nebo titanzinkového plechu.

 

Okna v hřebenové sestavě je možné instalovat ve střeše se sklonem od 15° do 55°, zatímco vnitřní úhel hřebene musí být v rozsahu 70° až 150°.

Lemování pro hřebenové sestavy

 

Konstrukce lemování

Lemování pro hřebenové sestavy se skládá ze dvou těsnicích lemování pro střešní okna (bez horních částí a žlábků) a také z univerzálního spojovacího prvku, který spojuje dva střešní okna v hřebeni sedlové střechy.

 

Díly lemování:

1 — lemování pro střešní okna (bez horních částí a žlábků)
2 — spojovací prvek lemování
3 — boční ostění lemování

Konstrukce lemování pro hřebenové sestavy

Každá objednávka je realizována individuálně.

 

 

Návody a podpora