Okna pro odvod kouře a tepla

Kouřová klapka FSP

Kouřová klapka FSP je součástí gravitačního systému odvětrávání a slouží k odvádění kouře a tepla z budovy, vznikajícího během požáru.

Tento typ okna má speciální výklopnou konstrukci. Otevřené křídlo chrání otvor určený pro odvod kouře před bočním větrem. Za normálních provozních podmínek se okno používá k větrání a prosvětlení místností. Je vybaveno dvěma elektropohony (24 V), které po elektrickém signálu z řídicího systému zvedají křídlo. Při instalaci je nutno pamatovat na to, že po otevření nesmí být žádný okraj křídla nad hřebenem střechy.

Kouřová klapka FSP je vyrobena a certifikována v souladu s požadavky harmonizované normy EN 12101-2:2003. Nejčastěji se používá v únikových cestách nad schodišti.

Kouřová klapka FSP

 

Parametry:

Aerodynamická plocha, Aa [m2] Rozměr klapky [cm]
0,53 78x140 (07)
0,65 94x140 (09)
0,67 114x118 (10)
0,80 114x140 (11)
0,65 134x98 (12)
 

Charakteristika

Odvod kouře z budovy

 
  • dosažené třídy dle EN 12101-2: RE 1000(+10000), SL 500, WL1500, T(00), B300;
  • maximální úhel otevření křídla: 75° v čase 51 sekund při plném zatížení;
  • rozsah použití ve střechách se sklonem 20° až 60° společně se speciálním těsnicím lemováním E_S. Do plochých střech se okno montuje pomocí systému plochých střech EFS;
  • vyrobené z borovicového dřeva, vakuově impregnovaného, lakovaného dvěma vrstvami akrylátového laku.

 

 

Návody a podpora 

 Montážní návody:

 Návody k použití: