Vnější doplňky

Vnější doplňky

KTERÉ DOPLŇKY NEJLÉPE CHRÁNÍ MÍSTNOSTI PŘED NAHŘÍVÁNÍM?

 

V souladu s normou DIN 5034-1 by místnosti neměly být chráněny proti nadměrnému nahřívání slunečními paprsky pomocí vnitřních doplňků, ale použitím vnějších doplňků (markýzy, předokenní rolety).

„Pokud je to možné, místnosti je nutno v letním období chránit proti nahřívání pomocí vnějších clon odrážejících teplo, umístěných před
sklem. Nahřívání místností je důsledkem absorpce globálního záření předměty v místnostech a plochami, které místnosti obklopují (stěna, podlaha). Absorbované záření se mění na dlouhovlnné infračervené (tepelné) záření, které zasklení oken nepropouští zpátky ven, a způsobuje tak nežádoucí nahřívání místností v letním období.”
- DIN 5034-1

Druhy vnějších doplňků

 

 

 

OCHRANA PROTI NAHŘÍVÁNÍ - JAK TO VYPADÁ V PRAXI?

 

Firma FAKRO za účelem zdokonalení svých výrobků a kvůli pohodlí jejich uživatelů analyzuje účinnost ochrany proti nahřívání pomocí různých typů protislunečních clon. Za tímto účelem bylo připraveno deset stejných zkušebních místností, které byly identicky vystaveny vlivu slunečního záření a vybaveny stejnými střešními okny. Zkoušky proběhly při zavřených oknech. Teplota byla měřena v několika bodech, metr nad podlahou; na oknech byly namontovány různé typy doplňků. Výsledky testů prezentujeme v následujícím grafu.

 

Charakteristika - graf

 

Výše uvedené výsledky testů jednoznačně určují, že před nepříjemným horkem zvenčí nejlépe chrání předokenní doplňky (roleta a markýza). Optimální protisluneční clonou je markýza, pokud vezmeme v potaz efekt ochrany před teplem, cenu a jednoduchou montáž. Vnitřní doplňky poskytují omezenou ochranu proti teplu, jejich hlavním úkolem je dotvářet interiér a regulovat množství světla pronikajícího do místnosti.

Propustnost sluneční energie

Propustnost sluneční energie, obr. 1

Obr. 1: Okno bez clony - g=61 % (0,61), dle EN 410

 

Propustnost sluneční energie, obr. 2

Obr. 2: Okno s vnitřní zatemňující roletou - g=37 % (0,37), dle EN 13363-1

 

Propustnost sluneční energie, obr. 3

Obr. 3: Okno s markýzou (v závislosti na materiálu) - g=4−14 % (0,04−0,14), dle EN 13363-1

 

Součinitel prostupu sluneční energie g určuje, jaké množství slunečního záření dopadajícího na sklo proniká dovnitř místnosti. Čím vyšší je hodnota součinitele g, tím rychleji se místnost nahřívá.

Vnější markýza chrání před vedrem až 8krát účinněji než vnitřní zatemňující roleta.

 

Ochrana proti slunci - vnější doplňky

Vnější doplňky chrání proti teplu ze slunce. Absorbují sluneční záření již před zasklením a emitují je zpět, aniž by došlo k nahřátí místnosti.

 

Ochrana proti slunci - vnitřní doplňky

Záření, které projde zasklením, je absorbováno vnitřní clonou. Transformuje se na dlouhovlnné infračervené (tepelné) záření, které neprochází zasklením okna zpátky ven - vnitřní doplněk vyzařuje teplo do místnosti a funguje jako topné těleso. To vede k nežádoucímu nahřívání místností během slunečných, horkých dnů, zejména z jižní strany.

 

Vnější markýza, instalována společně s vnitřním doplňkem na jednom střešním okně FAKRO, tvoří kompletní příslušenství, které zajišťuje nejvyšší komfort bydlení v podkroví, protože chrání proti teplu, zastiňuje místnost a navíc zdobí interiér.