Těsnicí lemování

Atypické sestavy

Atypické sestavyKdyž namontování oken do sestavy neumožňuje použít modulový systém sestav, na přání zákazníka se vyrobí atypická sestava. Tyto sestavy jsou navrhovány a vyráběny individuálně na základě specifik dané objednávky. Ceny těsnících lemování k oknům sestaveným nestandardním způsobem se kalkulují individuálně. Termín realizace objednávky je 30 pracovních dnů. Při objednávce je nezbytně nutné předložit obrázek oken z vnější strany.

 

 

 

 

Příklady:

Příklady atypických sestav