Těsnicí lemování

Atypické sestavy

V situacích, kdy instalace střešních oken neumožňuje použít modulový systém lemování pro sestavy oken, je možné na přání zákazníka vyrobit atypické sestavy. Tyto sestavy jsou navrhovány a vyráběny individuálně s ohledem na specifika dané zakázky.

Ceny těsnicího lemování pro atypické okenní sestavy jsou kalkulovány individuálně. Termín realizace objednávky je 30 pracovních dnů. K objednávce je nutno přiložit přesný nákres sestavy oken.

Atypické sestavy

 

Příklady sestav

 

Příklady atypických sestav