Charakteristika tubusových světlovodů

Tubusové světlovody

Denní dávka přirozeného světla pro člověka činí 30 minut na čerstvém vzduchu a bez slunečních brýlí. Žádné umělé osvětlení nedokáže plně nahradit blahodárný vliv slunečních paprsků na lidské tělo.

 

Tubusový světlovod

V místnostech, ve kterých nelze instalovat střešní ani klasická svislá okna, se pro zajištění přístupu k přirozenému zdroji světla doporučuje použít tubusové světlovody LightTunnel. Skrze světlovod proudí dovnitř budovy sluneční světlo a rozjasňuje interiér. V ostatních místnostech světlovod může sloužit jako přídavný zdroj světla a přispívat k úsporám elektrické energie.

Množství světla, přivedeného do místnosti pomocí tubusových světlovodů, závisí především na intenzitě slunečního svitu mimo budovu. Čím více světla dopadá do světlovodu, tím více světla se přenáší do interiéru. Celkové množství denního světla závisí na ročním období a oblačnosti.

 

Sluneční svit

Velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje množství vstupujícího světla do světlovodu, je umístění kopule světlovodu na střeše.

 

Při výběru vhodného místa pro montáž světlovodu je nutno brát zřetel na následující doporučení:

  • střešní část světlovodu by měla být umístěna na jižní, nejslunnější části střechy, vyhýbejte se stinným místům,
  • světlovodný tubus je nutno vést co nejkratší a nejpřímější cestou, čímž se zajistí větší množství světla,
  • tubus instalujte takovým způsobem, aby byl maximálně napnutý (světlovod s flexibilním tubusem).
 

Množství a rozměry světlovodů pro danou místnost závisí na:

  • velikosti a tvaru místnosti, zejména na její výšce,
  • způsobu rozmístění světlovodů,
  • barevnosti a textuře stěn, stropu a podlahy,
  • plánovaném uspořádání nábytku a dalšího vybavení interiéru (v závislosti na typu místnosti).

 

Symetrické rozmístění

Schéma znázorňuje zjednodušené rozložení intenzity osvětlení pod difuzérem světlovodu v místnosti bez oken, ve které je světlovod umístěn v její centrální části.

 

Asymetrické rozmístění

Ve stejné místnosti (bez okna) je možné světlovod umístit asymetricky, avšak pouze v odůvodněných případech, je-li třeba osvětlit určitou zónu (např. pracovní místo u počítače). V jiných případech je tento systém nevhodný nebo dokonce nepříznivý.

 

Základní rozmístění

Základní schéma umístění světlovodu v místnosti s oknem, v závislosti na potřebách uživatele, barevnosti stěn (tj. možnosti rozptylu a odrazu světla) a uspořádání nábytku. S ohledem na dva zdroje denního světla jsou rohové zóny místnosti dobře prosvětleny. Pokud je světlovod umístěn příliš blízko zdi naproti oknu, může dojít ke snížení celkové intenzity světla uprostřed místnosti.

 

Prosvětlení interiéru

Tubusový světlovod přivádí do interiéru denní světlo dopadající na povrch světlovodného tubusu. Sluneční paprsky se odráží od pevného nebo ohebného, vysoce reflexního povrchu uvnitř tubusu směrem dolů na difuzér.

 

Typy světlovodů

 
Difuzér, instalovaný ve stropním rámu, rovnoměrně rozptyluje sluneční paprsky a projasňuje místnost.

 

Prosvětlení interiéru budovy

 

V každé obytné místnosti by měl být zdroj přirozeného světla. Bohužel existují interiéry, ve kterých nelze použít fasádní ani střešní okna. Místnosti odříznuté od denního světla jsou tmavé a nekomfortní. Pro zajištění přístupu slunečního světla do těchto prostorů je možné využít tubusové světlovody, kterými dovnitř pustíme sluneční paprsky. Tubusové světlovody přivádí přirozené světlo do interiéru budovy a mohou být hlavním nebo doplňkovým zdrojem světla v místnosti.

 

Světlovody s plochým zasklením 

Tubusový světlovod SR_

Světlovod s plochým zasklením SR_

Světlovod s plochým zasklením a prosvětlením SR_-L

Tubusový světlovod SR_ Světlovod s plochým zasklením SR_ s pevným
světlovodným tubusem a integrovaným lemováním
Dostupný rovněž ve verzi SR_-L,
která prosvětluje půdní prostor přímo pod
namontovaným vnějším prvkem střešní části světlovodu.
Tubusový světlovod SF_

Světlovod s plochým zasklením SF_

Světlovod s plochým zasklením a prosvětlením SF_-L

Tubusový světlovod SF_ Světlovod s plochým zasklením SF_ s ohebným
světlovodným tubusem a integrovaným lemováním
Dostupný rovněž ve verzi SF_-L,
která prosvětluje půdní prostor přímo pod
namontovaným vnějším prvkem střešní části světlovodu.

Světlovody s kopulí 

Tubusový světlovod SRD

Světlovod s kopulí SRD-_

Světlovod s kopulí a prosvětlením SRD-_/L

Tubusový světlovod SRD Světlovod s kopulí SRD s pevným
světlovodným tubusem a integrovaným lemováním
Dostupný rovněž ve verzi SRD-_/L,
která prosvětluje půdní prostor přímo pod
namontovaným vnějším prvkem střešní části světlovodu.
Tubusový světlovod SFD

Světlovod s kopulí SFD-_

Světlovod s kopulí a prosvětlením SFD-_/L

Tubusový světlovod SFD Světlovod s kopulí SFD s ohebným
světlovodným tubusem a integrovaným lemováním
Dostupný rovněž ve verzi SFD-_/L,
která prosvětluje půdní prostor přímo pod
namontovaným vnějším prvkem střešní části světlovodu.