Střešní fólie a membrány

Na střeše a ve stěnách

1. Parotěsné fólie

Parotěsná fólie chrání střešní konstrukci a termoizolační materiál proti pronikání vodní páry z obytných prostorů. Je umístěna mezi izolační vrstvou a dokončovacími prvky - nejčastěji sádrokartonem. Vytváří bariéru proti vodní páře, která vzniká uvnitř budovy a chrání tak izolaci a dřevěné části střešní konstrukce proti navlhnutí. Parotěsná fólie plní funkci dodatečné ochrany proti větru - zabraňuje tepelným ztrátám způsobeným volným prouděním vzduchu a závany větru.

 

2. Lepicí pásky pro membrány a střešní fólie

Správná montáž parotěsné fólie vyžaduje použití vhodné lepicí pásky, která zajišťuje řádnou funkci vrstvy vstupního krytí a parozábrany. Veškeré opravy poškozených membrán a fólií a jejich utěsnění by měly být prováděny pomocí speciálních pásek k tomu určených.

Co a kde?

 

3. Fólie s nízkou propustností par

Fólie s nízkou propustností par se používají jako vstupní krycí vrstva u šikmých střech. Jejich hlavní funkcí je utěsnění střešní krytiny a ochrana tepelné izolace ve střešní konstrukci proti navlhnutí. Použití fólie s nízkou propustností par jako základní krycí vrstvy v budovách s obytným podkrovím vyžaduje aplikaci větrací mezery v dolní části střechy mezi fólií a izolačním materiálem.

 

4. Membrány s vysokou propustností par

Střešní membrány EUROTOP tvoří základní krycí vrstvu, která zvyšuje těsnost střešní krytiny. Řeší problémy spojené s nahromaděním vodní páry z kondenzace v tepelné izolaci a střešní konstrukci. Membrány EUROTOP lze využít jako základní krytí šikmých střech - v konstrukcích s obytným podkrovím nebo neobývanou půdou, a také jako větrozábranu u obvodových stěn.

 

5. Základové fólie

Základová fólie Euroflex 400 je membrána odolná proti vlhkosti (nopová fólie), určená pro použití na základové zdi, stavební konstrukce a také na podzemní konstrukce. Může být použita rovněž na vnějších a vnitřních plochách nových a starých konstrukcí jako dokonalá ochrana proti agresivnímu působení vodních par, podzemní vody a zeminy.