Charakteristika střešních fólií

Charakteristika střešních membrán

Střešní membrány tvoří vrstvu vstupního krytí střechy. Zlepšují těsnost střechy, chrání termoizolační materiál proti vlhkosti a jsou důležitým izolačním prvkem v šikmých střechách. Použití membrán EUROTOP ve střešním plášti má mnoho výhod.

 

Úspora energie

Střešní membrány nevyžadují ponechání větrací mezery mezi membránou a termoizolačním materiálem. Dosunutí tepelné izolace k povrchu membrány umožňuje vytvořit silnější vrstvu termoizolace na celé výšce krokve, což příspívá k lepšímu zateplení střechy a větší úspoře energie. Vysoká paropropustnost a vodotěsnost membrán EUROTOP garantuje, že materiál zůstane suchý, a pouze takový zaručuje vysoké termoizolační vlastnosti. Odolnost proti větru a chybějící větrací mezera mezi izolací a membránou zabraňují vyfoukávání tepla z izolačního materiálu a pronikání vlhkosti ze vzduchu.
 

Snadná montáž

Není nutno používat větrací mezeru nad tepelnou izolací, což jednoznačně zjednodušuje montážní práce. Snadnější montáž membrán ušetří čas, sníží náklady a pravděpodobnost výskytu montážních chyb.

 

Vyšší životnost střešní konstrukce

Vzhledem k vysoké paropropustnosti membrán se přebytek vlhkosti odpaří. Tím se zvyšuje životnost střešní konstrukce.
 

Zdravé mikroklima v podkroví

Membrána zajišťuje ochranu podkroví před deštěm, sněhem, vlhkostí a prachem. Zaručuje, že případné průsaky, voda z tajícího sněhu nebo kondenzát neproniknou do izolační vrstvy, ale budou odvedeny ven. Membrána značně ovlivňuje suché a příjemné klima v podkroví.
 

Široké využití

Membrány FAKRO mají vysokou tepelnou odolnost, která umožňuje jejich použití v různých střešních konstrukcích, dokonce i ve střechách s plechovými krytinami.

 

 
Firma FAKRO nabízí širokou škálu membrán a fólií určených ke vstupnímu krytí střechy a k ochraně termoizolačního materiálu proti vlhkosti a prachu.

 

Pro zachování nejvyšší kvality nabízených výrobků firma FAKRO průběžně prověřuje nejdůležitější parametry membrán a fólií, jako jsou například:

  • pevnost v tahu,
  • odolnost proti roztržení hřebíkem,
  • vodotěsnost,
  • délka a šířka role, plošná hmotnost.
 

Díky tomu je zaručeno, že výrobky prodávané pod značkou FAKRO vždy splňují všechny deklarované technické parametry.

Charakteristika membrán a fólií

 

Systém kontroly kvality

Zkouška odolnosti proti UV záření

Zkouška odolnosti proti UV záření

 

Zkouška pevnosti fólie proti roztržení

Zkouška pevnosti fólie proti roztržení