Jednoduchý a univerzální montážní systém

Jednoduchý a univerzální montážní systém

Montážní hloubka

Důležitou složkou pro zajištění správné funkce střešních oken je jejich instalace. FAKRO již více než 10 let nabízí montážní úhelníky, které umožňují montáž oken ve střešní konstrukci jak na latích, tak na krokvích, a ve třech montážních hloubkách. Vyvýšená montáž v úrovní N (+3 cm) spolu s těsnicím lemováním Thermo umožňuje vynést okno nad úroveň střešní krytiny. Okna instalována výše než je standardní montážní hloubka, lépe plní své funkce za nepříznivých povětrnostních podmínek v oblastech se značnými sněhovými srážkami. Oproti tomu hlubší zapuštění okna do střešní konstrukce umožňuje snížit tepelné ztráty a zlepšuje vzhled celé střechy.

 

 

Montáž střešních oken FAKRO představuje systémové řešení pro snadnou a komplexní instalaci okna v ploše střechy. Použití speciální izolační sady XDK umožňuje rychlé a správné provedení tepelné, parotěsné a paropropustné izolace kolem okna, což zaručuje spolehlivost všech funkcí okna.

Univerzální montážní systém

 

Dva způsoby instalace střešního okna:

Montáž na krokvích

Montáž na krokvích

 

Montáž na latích

Montáž na latích

 

Tři montážní hloubky střešního okna:

Montáž v úrovní +3 cm

N

Montážní hloubka N

 

Montáž v úrovní 0 cm

V

Montážní hloubka V

 

Montáž v úrovní -3 cm

J

Montážní hloubka J

 

  Unikátní systém topSafe