Tubusové světlovody

Tubusové světlovody

Slunce v celém domě

Denní dávka přirozeného světla, kterou člověk potřebuje, je 30 minut na čerstvém vzduchu bez slunečních brýlí a žádné umělé osvětlení nezastoupí příznivý účinek slunečních paprsků na lidský organismus.

 

Tubusové světlovody - slunce v celém doměK zajištění přísunu přirozeného světla do místností, ve kterých neexistuje možnost namontovat střešní nebo fasádní okna, doporučujeme tubusové světlovody LightTunnel. Skrze tubusový světlovod do mísnosti proudí světlo, které ji přirozeně osvětluje. V jiných místnostech může být dalším zdrojem světla. Použitím tubusových světlovodů lze přispět k úspoře elektrické energie.


Množství světla plynoucího do místnosti tubusovým světlovodem závisí především na intenzitě slunečního svitu mimo budovu. Čím více světla padá na kopuli světlovodu, tím více světla se dostane dovnitř budovy. Níže uvedený graf zobrazuje celkové množství denního světla (lm) naměřeného u kopule světlovodu v závislosti na měsíci a oblačnosti. 

 

 

 

 

Sluneční svit
Velmi důležitým faktorem ovlivňujícím množství přivedeného světla je umístění kopule světlovodu na střeše.

 

Při výběru vhodného místa pro montáž světlovodu je nutno brát zřetel na následující doporučení:

  • kopuli světlovodu je vhodné umístit na jižní, nejslunečnější část střechy, vyhnout se stinným místům,
  • světlovodný tubus vést co nejkratší a nejjednodušší cestou, čímž zajistíme větší množství světla,
  • namontovat tubus tak, aby byl napnutý na maximální délku (světlovod s ohebným světlovodným tubusem).

 

Při výběru množstí a velikosti světlovodů pro danou místnost musíme zvážit:

  • velikost a tvar místnosti, především pak její výšku,
  • způsob rozmístění světlovodů,
  • barevnost a texturu stěn, stropu a podlahy,
  • předpokládané uspořádání nábytku a vybavení bytu (v závislosti na typu místnosti).

 

Rozložení intenzity osvětlení

Schéma znázorňuje zjednodušené rozložení intenzity osvětlení pod difuzérem světlovodu v místnosti bez oken, ve které je světlovod umístěn v její centrální části.

Rozložení intenzity osvětlení

Asymetrické rozmístění v místnostech bez oken může být použito pouze v odůvodněných případech kvůli lepšímu osvětlení určitého místa (např. pracoviště u počítače). V ostatních případech je tento způsob rozmístění světlovodů nevhodný nebo dokonce nepříznivý.

Rozložení intenzity osvětlení

Základní schéma umístění světlovodu v místnosti s oknem v závislosti na potřebách uživatele (tzn. možnosti rozptylu a odrazu světla) a rozmístění nábytku.S ohledem na dva zdroje denního světla jsou rohové zóny místnosti dobře osvětleny a symetrické umístění světlovodu tady nehraje větší roli. Umístění světlovodu k protilehlé stěně okna může uprostřed místnosti způsobit snížení celkové intenzity světla.

 

Druhy světlovodů:

 Tubusový světlovod přivádí denní světlo dopadající do světlovodného tubusu. Poté se sluneční paprsky odráží od pevného nebo ohebného vysoce reflexního vnitřku tubusu směrem na difuzér.

Druhy světlovodů:

 

Difuzér namontovaný ve stropním rámu rovnoměrně rozptyluje sluneční paprsky a projasňuje místnost.

 

Druhy světlovodů:V každé obytné místnosti by měl existovat zdroj přirozeného světla. Bohužel jsou i interiéry, ve kterých nelze namontovat fasádní ani střešní okna. Místnosti odstřihnuté od denního světla jsou tmavé a nekomfortní. K zajištění přístupu světla do těchto prostor můžeme použít tubusové světlovody, kterými dovnitř pustíme sluneční paprsky. Tubusové světlovody mohou být v místnosti hlavním i doplňkovým zdrojem světla.

 

Světlovody s plochým zasklením

Oferta świetlików rurowych naturalne światło w pomieszczeniach - FAKRO

Oferta świetlików rurowych naturalne światło w pomieszczeniach - FAKRO

Oferta świetlików rurowych naturalne światło w pomieszczeniach - FAKRO

Světlovody SR_ Světlovod s plochým zasklením SR_ - s pevným světlovodným tubusem a integrovaným lemováním

Dostupný rovněž ve verzi SR_-L, který prosvětluje prostory přímo pod namontovaným světlovodem.

Oferta świetlików rurowych naturalne światło w pomieszczeniach - FAKRO Oferta świetlików rurowych naturalne światło w pomieszczeniach - FAKRO Oferta świetlików rurowych naturalne światło w pomieszczeniach - FAKRO
Světlovody SF_     Světlovod s plochým zasklením SF_ - s ohebným světlovodným tubusem a integrovaným lemováním.

Dostupný rovněž ve verzi SF_-L s prosvětlením prostorů přímo pod namontovaným světlovodem.

Světlovody s kopulí:

Oferta świetlików rurowych naturalne światło w pomieszczeniach - FAKRO Oferta świetlików rurowych naturalne światło w pomieszczeniach - FAKRO
Světlovod s kopulí SRT

Světlovod s kopulí SRT s pevným světlovodným tubusem. Ke světlovodu je nutno použít vhodné těsnící lemování. S možností namontování světelného zdroje SLO.

Oferta świetlików rurowych naturalne światło w pomieszczeniach - FAKRO Oferta świetlików rurowych naturalne światło w pomieszczeniach - FAKRO
Světlovod s kopulí SLT

Světlovod s kopulí SLT s pevným světlovodným tubusem. Ke světlovodu je nutno použít vhodné těsnící lemování. S možností namontování světelného zdroje SLO.