Charakteristika střešních fólií

Charakteristika střešních membrán

Střešní membrány tvoří vrstvu vstupního krytí střechy. Zlepšují těsnost střechy, chrání před vlhkostí a jsou důležitým izolačním prvkem v šikmých střechách. Použití membrán EUROTOP ve střešním plášti má mnoho výhod.

 

Největší z nich jsou:

Úspora energie

Použití střešní membrány již nevyžaduje ponechání větrací mezery mezi membránou a termoizolačním materiálem. Dosunutím termoizolace k povrchu membrány dosáhneme silnější vrstvy tepelné izolace na celé výšce krokve, což přispívá k lepšímu zateplení střechy a úspoře energie. Vysoká paropropustnost a vodotěsnost membrán EUROTOP garantuje, že materiál zůstane suchý, a pouze takový zajišťuje vysoké termoizolační vlastnosti. Odolnost proti větru a chybějící větrací mezera mezi izolací a membránou zabraňují vyfoukávání tepla z izolačního materiálu a pronikání vlhkosti ze vzduchu.
 

Snadná montáž

Není nutno používat větrací mezeru nad tepelnou izolací, což jednoznačně zjednodušuje montážní práce. Snadnější montáž membrán ušetří čas, sníží náklady a pravděpodobnost výskytu montážních chyb.

 

Vyšší životnost střešní konstrukce

Vzhledem k vysoké paropropustnosti membrán se přebytek vlhkosti odpaří. Tím se zvyšuje životnost střešní konstrukce.
 

Zdravé mikroklima v podkroví

Membrána zajišťuje ochranu podkroví před deštěm, sněhem, vlhkostí a prachem. Garantuje, že případné prosakování či tající sníh nepronikne do izolační vrstvy, ale bude odveden ven. Membrána značně ovlivňuje suché a příjemné klima v podkroví.
 

Široké využití

Membrány FAKRO mají vysokou tepelnou odolnost, která umožňuje použití v různých střešních konstrukcích, dokonce i ve střechách s plechovými krytinami.

 

Charakteristika membrán a fóliíFirma FAKRO nabízí širokou škálu membrán a fólií určených ke vstupnímu krytí střechy a k tepelné ochraně proti vlhkosti a prachu.

 

Pro zachování nejvyšší kvality nabízených výrobků firma FAKRO průběžně prověřuje nejdůležitější parametry membrán a fólií, jako např.:

  • pevnost v tahu,
  • odolnost proti roztržení hřebíkem,
  • vodotěsnost,
  • délka a šířka role,
  • gramáž.

Díky tomu je zaručeno, že výrobky prodávané pod značkou FAKRO vždy splňují všechny deklarované technické parametry..

 

 

Systém kontroly kvality

 

Zkouška odolnosti proti UV záření Zkouška pevnosti fólie proti roztržení
Zkouška odolnosti proti UV záření  Zkouška pevnosti fólie proti roztržení