Logo FAKRO ke stažení

Logo FAKRO

Klikněte pravým tlačítkem myši na níže uvedené odkazy a pro uložení souboru ve Vašem počítači vyberte "Uložit odkaz jako...".

 

Ochrana duševního vlastnictví

Duševní vlastnictví Dodavatele zahrnuje zejména práva na ochranné známky a také autorská práva na reklamní materiály, včetně fotografií. Příjemce se zavazuje využívat práva duševního vlastnictví Dodavatele v souladu se zákony a doporučeními Dodavatele. Ochranné známky Dodavatele jsou na trhu spojovány s kvalitou výrobků a služeb, a proto je nutno používat je takovým způsobem, aby nedošlo k poškození renomé Dodavatele, a aby mohly pozitivně ovlivňovat image Příjemce.

Pokud jste obchodním partnerem FAKRO a chcete použít naše logo, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu fakro@fakro.cz.

 

 Pravidla pro používání loga FAKRO: