Servisní služby FAKRO

Servisní hlášení

Servisní hlášení používejte pouze pro zadávání reklamací.

Dotazy týkající se cenových nabídek pozáručního servisu, náhradních dílů apod. zasílejte na e-mail: j.triskova@fakro.cz s uvedením výrobního čísla výrobku.

Kde najdu identifikační štítek?

Identifikační štítek

Více informací týkajících se umístění identifikačních štítků naleznete zde.

A - kód výrobku / B - datum výrobku

Údaje o žadateli
Adresa montáže výrobku
Informace

Soubory
podporovaný formát souboru je JPG, max. velikost souboru 1 MB
Souhlas s marketingem
Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři firmou FAKRO CZECH s.r.o. se sídlem v Českém Těšíně, ul. Ostravská 555/24, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
Souhlas s přijímáním obchodních informací e-mailem
Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení firmou FAKRO prostřednictvím prostředků elektronické komunikace v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů.

Informace o správci osobních údajů jsou k nahlédnutí zde.