Servisní služby FAKRO

Identifikační štítek

STŘEŠNÍ OKNA

Typový štítek je u střešních oken FAKRO umístěn v pravém horním rohu křídla a je dostupný po otevření okna. Obsahuje informace o názvu/ typu výrobku, rozměru a výrobním čísle.

 

 

Typový štítek na okně

 

a - název/ typ výrobku
b - rozměr
c - výrobní číslo

SVĚTLÍKY

Podívejte se na následující video zobrazující umístění typových štítků na oknech do plochých střech FAKRO.
 

 

PŮDNÍ SCHODY

Na půdních schodech FAKRO je identifikační štítek umístěn na vnitřní straně přední, kratší části skříně, v levém horním rohu.
 

 

  • Štítek vypalovaný laserem – schody vyráběné od srpna 2014

 

Schéma typového štítku schodů

Typový štítek půdních schodů

 

a - typ schodů
b - rozměr
c - výrobní číslo

 

  • Hliníkový štítek protipožárních schodů – schody vyráběné od srpna 2014

 

Typový štítek protipožárních schodů

 

a - typ schodů
b - rozměr
c - výrobní číslo
d - třída požární odolnosti
e - vnitřní rozměry skříně

 

  • Hliníkový štítek ostatních modelů schodů – schody vyráběné do srpna 2014

 

Schéma starého typového štítku

Umístění typového štítku

 

a - typ schodů
b - rozměr
c - výrobní číslo
d - vnitřní rozměry skříně

 

(U protipožárních schodů jsou na typovém štítku dodatečně umístěny vnitřní rozměry skříně.)

 

Přesné umístění typových štítků na produktech FAKRO naleznete zde.