Servisní služby FAKRO

Identifikační štítek

STŘEŠNÍ OKNA

Typový štítek je u střešních oken FAKRO umístěn v pravém horním rohu křídla a je dostupný po otevření okna. Obsahuje informace o názvu/ typu výrobku, rozměru a výrobním čísle.

 

 

Typový štítek na okně

 

a - název/ typ výrobku
b - rozměr
c - výrobní číslo

 

PŮDNÍ SCHODY

Na půdních schodech FAKRO je identifikační štítek umístěn na vnitřní straně přední, kratší části skříně, v levém horním rohu:

 

  • štítek vypalovaný laserem – schody vyráběné od srpna 2014

 

Schéma typového štítku schodů

Typový štítek půdních schodů

 

a - typ schodů
b - rozměr
c - výrobní číslo

 

  • hliníkový štítek protipožárních schodů – schody vyráběné od srpna 2014

 

Typový štítek protipožárních schodů

 

a - typ schodů
b - rozměr
c - výrobní číslo
d - třída požární odolnosti
e - vnitřní rozměry skříně

 

 

  • hliníkový štítek všech modelů schodů – schody vyráběné do srpna 2014

 

Schéma starého typového štítku

Umístění typového štítku

 

a - typ schodů
b - rozměr
c - výrobní číslo
d - vnitřní rozměry skříně

 

(U protipožárních schodů jsou na typovém štítku dodatečně umístěny vnitřní rozměry skříně.)