Servisní služby FAKRO

Praktické rady


Blokowanie i mycie okna dachowegoAby použití střešních oken FAKRO bylo co nejméně problémové, je nutno je co nějakou dobu mýt a provádět údržbu. Nedoporučujeme používat hořlavé prostředky a to zejména u PVC oken (PTP, PPP).

Konstrukce kování používaná ve střešních oknech FAKRO umožňuje pootočení křídla o 180°, co umožňuje pohodlné umytí vnější okenní tabule v oknech:

 • kyvných FTP, FTU, PTP, 
 • výklopně-kyvných FPP, PPP a FEP.

V oknech se zvýšenou osou otáčení je křídlo k mytí blokováno pojistkou v poloze pootočené o 160°.

 

 

 


Malowanie lakierem okien dachowychBěžná údržba:

Pro prodloužení životnosti lakovaných povrchů je nutno nejméně jednou ročně provést údržbu těchto ploch následujícím způsobem:

 • umýt lakované plochy čistou vodou nebo vodu s trochou mycího prostředku, ne však prostředku s obsahem čpavku,
 • při lakování oken se snažit nenalakovat těsnění,
 • údržbu lakovaných ploch za normálních podmínek provádět každé 2 až 5 let v závislosti na podmínkách používání.

Případná poškození mechanických zařízení (vzniklých používáním ne vinou výrobce) zabezpečit následujícím způsobem:

 • očistit (pouze) poškozená místa smirkovým papírem zrnitosti 180-220 nebo brusnou houbou střední tloušťky,
 • obroušená místa očistit z prachu, případných nečistot,
 • na takto připravená místa nanést dvě vrstvy vodou ředitelného laku nebo jiné krycí barvou (také ředitelnou vodou) v závislosti na stávajícím povrchu.

Použití dřevěných oken:

 • v případě použití lepících pásek nebo lepících fólií je nutno dávat pozor na to, aby se nedotýkaly lakovaných povrchů. Lepící pásku je nutno odstranit ihned po montáži a dávat pozor na to, aby se při jejím odlepování povrch nepoškodil,
 • budovy musí být během výstavby dostatečně větrané, aby nedocházelo k navlhnutí dřevěných stavebních prvků. Navlhnutí může způsobit nefunkčnost pohyblivých částí a také zhoršení kvality lakovaného povrchu a prasknutí dřeva.
Firma FAKRO nabízí také opravné sady určené k péči a opravě lakovaných povrchů v závislosti na druhu střešního okna:
 • sada XMP –  pro dřevěná okna v barvě borovice,
 • sada XMU – pro dřevěná okna v bílé barvě.
XMPsada XMP

XMU

sada XMU

Opravné sady dostupné v e-shopu FAKRO.


Výrobce informuje, že v případě, kdy parametry vzduchu - (vlhkost a vnitřní teplota) dotahují tzv. rosného bodu, může nastat jev periodické kondenzace vodních par na vnitřním povrchu zasklení. Tento jev se může vyskytnout pouze při nedostačujícím větrání místnosti, což je spojeno s nadměrnou vlkhostí vzduchu. Doporučujeme správně větrat a topit.

Efekt kondenzace na vnější straně zasklení vypovídá o vysoké kvalitě izolačního skla (dobré termoizolaci) a v žádném případě neznamená, že je výrobek vadný.

 


Smarowanie zawiasów w oknach dachowychKaždých pár  let je nutno závěsy a kování promazat mazivem.Płynny smar do okuć

Firma FAKRO nabízí tekuté mazivo XMS určený k promazání a údržbě kování, závěsů a pohyblivých částí oken FPP, FHP, FGH.

 

 

 

 

Výrobek dostupný v e-shopu FAKRO.

 

 

 

 

 

 

 


Usuwanie liści z kołnierzaDoporučujeme kvůli správnému odtoku vody odstraňovat z těsnícího lemování listí a jiné nečistoty nejméně jednou ročně.

Doporučujeme také odstraňovat sníh a led z okolí okna, aby nedošlo k průniku vody při jejich tání.

 

 

 

 

 

 

 

 


Vaření, mytí nádobí, koupání, zalévání květin, dýchání atd. jsou činnosti způsobující vznik vodních par v místnosti, které by měly být odváděny spolu se spotřebovaným vzduchem ventialační mřížkou, a přísun čerstvého vzduchu do místnosti by měly zajišťovat speciální ventilační průduchy, vyklopení oken nebo jejich odtěsnění. Obzvláště důležité je častě větrání nových bytů a budov, ve kterých další vlhkost pochází z nových omítek, tapet, zdí atd.

Wpływ wentylacji w pomieszczeniu

 


Działanie kondensacji

Kondenzace znamená srážení vodních par. Tento jev se vyskytuje v místech, kde se teplý a vlhký vzduch setkává se se studenou plochou. Lze to vypozorovat během deště na vnitřních stranách skel automobilů nebo na brýlích v zimě, když vejdeme do vyhřáté místnosti.

Střešní okna jsou díky svému umístění a charakteru místem, kde se nejdříve objevuje jev kondenzace, což znamená, že v místnosti je příliš mnoho vlhkosti.

 

 

 

 

 

 


Ograniczenie występowania zjawiska kondensacji

Kondenzaci lze omezit pouze správně fungující ventilací. Pro zaručení správného odvodu spotřebovaného vzduchu z místnosti musí být zajištěn přísun čerstvého vzduchu buď otevřením ventilačních klapek nebo odtěsněním oken.

Kondenzaci na zasklení lze omezit také správnou montáží topných těles (přímo pod oknem)  a také řádným zhotovením ostění. Chcete-li pod oknem umístit parapet, je nutno mezi ním a stěnou ponechat mezeru.

 

 

 

 


Nawiewnik w oknach dachowych

Ventilační klapka montovaná v oknech FAKRO zaručuje stálý regulovaný přísun čerstvého vzduchu dokonce při zavřeném okně. Konstrukce kliky umožňuje tříbodové uzavírání, které dovoluje ponechat mezeru pro přísun většího množství vzduchu do místnosti. Horní pojistka zaručuje zablokování okna v pootevřené poloze.

Všechna okna FAKRO jsou vybavena velmi "teplým" zasklením se součinitelem Ug=1,1 W/m2K nebo lepším.