Servisní služby FAKRO

Praktické rady


Údržba okna - mytí skla

Pro bezproblémové užívání střešních oken FAKRO je nutno okna pravidelně čistit a provádět jejich údržbu. Nepoužívejte hořlavé prostředky a to zejména v případě PVC oken (PTP, PPP).

Použitá konstrukce závěsů u střešních oken FAKRO umožňuje otočení křídla o 180° a pohodlné čištění vnějšího skla u oken:

 • kyvných FTP, FTU, PTP,
 • výklopně-kyvných FPP, FPU, PPP a FEP.

V případě kyvných oken se zvýšenou osou otáčení je možné zablokovat křídlo v pootočené poloze o 160°.

 


Lakování okna

Běžná údržba:

Aby se prodloužila životnost nátěrů a lakovaných ploch, je nutno alespoň jednou ročně provést údržbu těchto ploch následujícím způsobem:

 • omýt povrch čistou vodou nebo s příměsí jemného čistícího prostředku a odstranit prach; nepoužívejte prostředky obsahující čpavek,
 • při natírání oken dávejte pozor, aby těsnění zůstalo čisté,
 • renovace nátěrů a laků by se za normálních podmínek měla provádět jednou za 2 až 5 let v závislosti na provozních podmínkách.

Místa s případným mechanickým poškozením (způsobená během užívání, ne vinou výrobce) je nutno ošetřit následovně:

 • očistit smirkovým papírem se zrnitostí 180-220 nebo brusnou houbou střední hrubosti (pouze poškozená místa),
 • následně je očistit od prachu (např. vysavačem),
 • na očištěná místa nanést dvě vrstvy vodou ředitelného laku nebo vodou ředitelné krycí barvy v závislosti na způsobu povrchové úpravy.

Použití dřevěných oken:

 • při použití lepicích pásek nebo fólií se ujistěte, že nereaguji s povlakem. Lepicí pásku/ fólii je nutno odstranit ihned po montáži; dávejte pozor, abyste při odstraňování pásky/ fólie nepoškodili povlak (např. nářadím),
 • budovy ve výstavbě musí být dostatečně větrané, aby se zabránilo nadměrnému navlhnutí dřevěných stavebních prvků. Vlhkost může vést k narušení funkčnosti pohyblivých částí a také ke zhoršení kvality ochranného povlaku a k praskání dřeva.

Firma FAKRO má ve své nabídce rovněž opravné sady určené k péči a opravě lakovaných ploch v závislosti na druhu střešního okna:

 • sada XMP – pro dřevěná okna v přírodní barvě borovice,
 • sada XMU – pro dřevěná okna v bílé barvě.

Opravná sada XMP

sada XMP

 

Opravná sada XMU

sada XMU

 

Opravné sady je možné zakoupit přes e-shop FAKRO.

 


Výrobce informuje, že v případě, kdy parametry vzduchu (vlhkost a vnitřní teplota) dosahují tzv. rosného bodu, může na vnitřním povrchu skel dojít k jevu periodické kondenzace vodní páry. Tento jev může nastat pouze při nedostatečném větrání místnosti, což je spojeno s nadměrnou vlhkostí vzduchu. Místnosti se doporučuje řádně větrat a vytápět.

Kondenzace na vnějším povrchu skla odkazuje na vysokou kvalitu izolačního zasklení (dobrá tepelná izolace) a v žádném případě neindikuje vadu produktu.

 


Promazavání pantů

Panty, kování a pohyblivé částí střešních oken FAKRO je nutno promazávat pravidelně každý rok.

XMS

 


Odstraňování nečistot kolem střešního okna

Z těsnicího lemování se doporučuje odstraňovat listí a jiné nečistoty alespoň jednou ročně, aby se zajistil správný odtok dešťové vody.

Kromě toho se doporučuje také odstraňovat sníh a led nahromaděný kolem okna, aby se umožnil volný odtok vody z tajícího sněhu.

 


Vaření, mytí nádobí, koupání, zalévání květin, dýchání atd. jsou činnosti, které způsobují vznik vodní páry v místnosti. Ta by měla být odváděna společně se spotřebovaným vzduchem ventilačními mřížkami/ kanály ven z budovy, zatímco přívod čerstvého vzduchu do místnosti by měly zajišťovat speciální ventilační průduchy, pootevřená okna nebo jejich netěsnosti. Zvláště důležité je častě větrání nových bytů a budov, ve kterých zvýšená vlhkost pochází z nových omítek, tapet, zdí apod.

Ventilace v místnosti

 


Kondenzace vodní páry

Kondenzace je zkapalnění vodní páry. K tomuto jevu dochází v místech, ve kterých teplý a vlhký vzduch přichází do styku se studenými povrchy. Lze to vypozorovat např. za deště na vnitřní straně skel v automobilech nebo na brýlích - v zimě po vstupu do vyhřáté místnosti.

Střešní okno je vzhledem ke svému umístění a charakteru místem, kde ke kondenzaci dochází nejdříve, což signalizuje, že v místnosti je příliš mnoho vlhkosti.

 


Omezení výskytu kondenzace

Největší vliv na omezení kondenzace má správně fungující ventilace. Aby byl zajištěn účinný odvod znečištěného vzduchu ven z místnosti, musí být zaručen stálý přívod čerstvého vzduchu přes otevřený ventilační průduch nebo netěsnosti oken.

Kondenzaci na skle lze rovněž omezit správnou instalací topných těles (přímo pod střešním oknem) nebo svisle provedeným ostěním pod oknem. Chcete-li pod oknem umístit parapet, je nutno mezi parapetem a zdí ponechat vhodnou mezeru.

 


Ventilační klapka

Ventilační klapka montována ve střešních oknech FAKRO zaručuje konstantí, regulovaný přívod čerstvého vzduchu při zavřeném okně.

Konstrukce okenní kliky s třístupňovým uzavíráním umožňuje částečně pootevřít okno s ponecháním mezery pro větší přívod čerstvého vzduchu do interiéru.

Západka zajišťuje blokování křídla v poloze pro mytí okna.

Všechna střešní okna FAKRO jsou vybavena tepelně izolačním zasklením s velmi dobrými parametry prostupu tepla.