FAKRO v prvním pasivním kostele v Evropě

Kostel v Równia Szaflarska v Nowém Targu je prvním objektem svého druhu v Evropě vybudovaném v pasivním standardu. Objekt je vybaven energeticky úspornými střešními okny FAKRO.


FAKRO v prvním pasivním kostele v EvropěVyužití energeticky úsporných řešení v sakrální stavbě navrhnul o. Jan Karlak, farář farnosti, ve které se tento kostel nachází. Svatyni projektovali architekti Tomasz Piszczek a Marcin Stelmach specializující se na pasivní stavebnictví z architektonické kanceláře Architektura Pasywna.

Objekt svou formou navazuje na historickou tradici regionu a díky využití moderních technologií se stal na dlouhé roky výrazem úcty k přirozeným zásobám Země.

Představený projekt svatyně je obecně vzato extrémně energeticky úspornou pasivní stavbou s minimálním využitím energie určené na vytápění. Budova je efektem spojení místních kulturních tradic a aktuálních trendů v v projektování struktury architektonických objektů. Tvar objektu byl vytvořen tak, aby se minimalizovaly tepelné ztráty přes vnější bariéry a aby byly zaručeny maximální pasivní zisky během chladných měsíců a ochrana před přehřátím v letním období. Výchozím bodem byly tradiční dřevěné kostely, ve kterých tvar střechy, okapů a podhledů vynikal z reálné potřeby ochrany stavby před nepříznivými důsledky větru a atmosférických srážek.

Pro dosažení pasivního standardu byly ve stavbě využita veřejně dostupná technologická řešení a materiály zaručující dlouhodobě hospodárné využívání a umožňující získat trvalou a neopakovatelnou esteticky hodnotnou architekturu.

Stavba je předurčena pro používání cca 500 osob na ploše 1740m2. Všechny vnější bariéry budovy byly projektovány na úrovni 0,1 W/m2K, což je možné díky využití termoizolačních materiálů s nízkým součinitelem prostupu tepla.

Vytápění kostela je řešeno nízkoteplotním podlahovým vytápěním s tepelným čerpadlem. Navíc byla v budově nainstalována mechanická ventilace s vysoce efektivní rekuperací tepla na úrovni 85 %.

„Pasivní kostel pro aktivní věřící“ je novou kvalitou pro potřeby moderního společenství, vizí kostela 21. století, se kterou se věřící rádi ztotožní.