FAKRO v prvním pasivním kostele v Evropě

Kostel na Równi Szaflarské v Novém Targu je první stavbou tohoto typu v Evropě, postavenou v pasivním standardu. Objekt je vybaven energeticky úspornými střešními okny FAKRO.

 

Iniciátorem využití energeticky úsporných řešení v sakrální výstavbě se stal Jan Karlak, farář farnosti, ve které se kostel nachází. Tuto svatyni navrhli architekti Tomasz Piszczek a Marcin Stelmach z architektonické kanceláře Architektura Pasywna, kteří se specializují na pasivní stavby.

Objekt svou formou navazuje na historický styl regionu a díky využití moderních technologií se stal na dlouhá léta výrazem hluboké úcty k přírodním zdrojům Země.

Prezentovaný projekt svatyně je obecně vzato extrémně energeticky úspornou pasivní stavbou, s minimální spotřebou energie na její vytápění. Budova je efektem spojení místních kulturních tradic a současných moderních trendů v navrhování struktury architektonických objektů.

Pasivní kostel

Tvar objektu byl vytvořen tak, aby se minimalizovaly tepelné ztráty vnějšího pláště, a aby se zajistily maximální pasivní solární zisky v chladném období a zároveň ochrana interiéru v létě před přehřátím. Inspirací při navrhování designu se staly tradiční dřevěné kostely, ve kterých tvar střechy, okapů a podloubí vyplýval z reálné potřeby chránit budovu před nepříznivými účinky větru a atmosférických srážek.

K dosažení pasivního standardu budovy byla použita veřejně dostupná technologická řešení a materiály, které zaručují dlouhodobou ekonomiku provozu a také umožňují získat trvalou a jedinečnou, esteticky hodnotnou architekturu.

Kostel je navržen pro celkem cca 500 osob a má rozlohu 1740 m2. Celý vnější plášť budovy byl navržen v úrovni 0,1 W/m2K, což je možné díky použití velmi dobrých tepelně izolačních materiálů s nízkým součinitelem prostupu tepla.

Vytápění kostela je řešeno nízkoteplotním podlahovým topením pomocí tepelného čerpadla s hlubinnými vrty. Navíc budova kostela využívá mechanickou ventilaci s vysoce efektivní rekuperací tepla na úrovni 85 %.

„Pasivní kostel pro aktivní věřící“ představuje novou, kvalitní podobu kostela pro potřeby moderní společnosti a rovněž vizí kostela pro 21. století, se kterou se věřící rádi ztotožní.