Etický kodex

Etický kodex FAKRO

Značka FAKRO, to není pouze nejvyšší kvalita výrobků, ale především nejvyšší kvalita zaměstnanců společnosti. Každý zaměstnanec firmy je značkou FAKRO.

Chceme, aby každý člověk kdekoliv na světě při setkání se zaměstnancem Skupiny FAKRO věděl, s jakou osobou jedná. Konzistentní hodnoty, postoje a pravidla chování jsou vizitkou naší firmy.

Obraz společnosti FAKRO, jako eticky, legálně a řádně fungující firmy, úzce souvisí s tím, jakým způsobem každý ze zaměstnanců každodenně vykonává své pracovní povinnosti. Zaměstnanci FAKRO jsou povinni respektovat zákony, vyhýbat se střetům zájmů, chránit majetek a zdroje firmy a také projevovat úctu vůči sobě navzájem, svým zákazníkům, distributorům a komunitám ve všech zemích, ve kterých působí.

Náš společný závazek k dodržování standardů a etické obchodní jednání nám umožňuje rozvíjet úspechy naší společnosti a upevňuje její základy. Vzájemný respekt činí naší každodenní práci příjemnější.

 

 Etický kodex FAKRO