Ekologie

Ekologie

Hlavní surovinou využívanou při činnosti FAKRO je borovicové dřevo, jehož hodnota jako ekologického a zdravotně nezávadného stavebního materiálu je známá už po generace.

Firma získává dřevo z oblastí s plánovaným lesním hospodářstvím, což znamená, že množství přírůstků dřevní hmoty je větší než množství vytěženého dřeva.

Mladý porost absorbuje několikanásobně více oxidu uhličitého než staré stromy, proto je vhodné les obnovovat. Upředňostňování výrobků ze dřeva získávaného racionálním způsobem přispívá ke zvětšení lesních ploch a také nám dává šanci na život v ekologickém prostředí.

Dřevo používané při výrobě je uchováváno a sušeno v automaticky řízených komorách s vlhkostí max. 12%. Díky ekologickým pecím je sestava moderních sušáren vyhřívána teplem získaným ze spalování dřevěného odpadu pocházejícího z výroby a vysoce energetické vrby z plantáží FAKRO. Využívání a zpracování přírodních zdrojů nám ukládá zvláštní odpovědnost vůči životními prostředí.

 

O životní prostředí pečujeme skrze:

  • vývoj a implementaci výrobků šetrných k životnímu prostředí,
  • používání ekologických technologií,
  • minimalizaci, likvidaci odpadů,
  • snižování emisí,
  • omezování hluku a vibrací.
 

Společnost FAKRO, jako držitel certifikátu FSC® CoC, má právo označovat certifikované výrobky logem FSC. Certifikace FCS CoC se týká Kontroly původu výrobku v řetězci dodávek dřevní hmoty. Zakoupením certifikovaných výrobků přispíváte k zodpovědnému lesnímu hospodářství ve světě.

Ekologie

Environmentální prohlášení o produktu

V září 2018 získala dřevěná střešní okna FAKRO certifikát o udělení environmentálního prohlášení typu III, EPD (Environmental Product Declaration), který potvrzuje provedení analýzy životního cyklu LCA (Life Cycle Assessment).

Základem environmentálního prohlášení je analýza celého životního cyklu stavebního výrobku vypracovaná podle metodiky LCA. Povinná metoda určování environmentální charakteristiky stavebního výrobku se řídí normami EN 15804+A1:2014-04 a ISO 14025:2010.

Environmentální prohlášení typu III je nejdůležitější deklarací představující celý životní cyklus produktu, je to soubor kvantifikovaných údajů charakterizujících spotřebu energie a emise v jednotlivých fázích existence výrobku.

Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že výroba, vytváření a používání dřevěných střešních oken FAKRO má zanedbatelný dopad na životní prostředí a probíhá v souladu s přijatými environmentálními standardy a požadavky.

 EPD