CSRCSRCSRCSRCSRCSRCSRCSR

CSR – Společenská odpovědnost firem

Naši odpovědnost vnímáme především jako způsob řízení, který podporuje budování prestiže polské ekonomiky ve světě. Výsledkem odpovědného řízení jsou naše aktivity, rozhodnutí a priority v obchodní i sociální oblasti.

Řídíme se misí firmy, která si zakládá na důsledném budování globální společnosti s cílem zlepšení životní úrovně obyvatel. Našim zákazníkům dodáváme výrobky nejvyšší kvality, vytváříme pracovní místa nejen na výrobních linkách, ale rovněž na vysoce specializovaných pozicích (konstruktér, technolog, manažer atd.), a také přijímáme řadu závazků společenského významu s ohledem na rozvoj regionu a země. Na těchto pilířích stavíme svou odpovědnost.

Seznam hodnot

Kromě poslání naší společnosti se řídíme také hodnotami, které definují náš postoj k zákazníkům, dodavatelům a zaměstnancům. Tyto hodnoty určují náš přístup k práci, k okolí, k mezilidským vztahům. Hodnoty FAKRO - to jsou: rozvoj, kvalita, inovativnost, otevřenost a nadšení. Těchto hodnot si vážíme a propagujeme je mezi našimi zaměstnanci. Právě ony určují charakter naší odpovědnosti.

Jak chápeme hodnoty?

  • Rozvoj - to je rychlost a pokrok.
  • Kvalita - to jsou nevyšší standardy a nejlepší řešení.
  • Inovativnost - to jsou nové nápady a inovativní technologie.
  • Otevřenost - to je zvědavost, vynalézavost a flexibilita.
  • Nadšení - to je odvaha, vášeň a chuť postavit se výzvám.

Lidé FAKRO

Chceme budovat FAKRO jako zodpovědnou firmu, proto poskytujeme našim zaměstnancům prostor k tvorbě a implementaci inovativních řešení. Chceme, aby s námi pracovali lidé, kteří jsou kompetentní, odhodlaní, schopni přesvědčit a inspirovat ostatní. Díky speciálnímu 'Programu předkládání nápadů' jsme vždy v předstihu, rychle se vyvíjíme a odlišujeme se od konkurence.

Naše velká odpovědnost

Nejviditelnějším vlivem FAKRO na společnost a její situaci jsou takové faktory, jako: transfer moderních technologií, investice do infrastruktury, investice do výzkumu a vývoje, propagace zdravého životního stylu a šíření náležitých obchodních praktik. FAKRO také vytváří a udržuje nová pracovní místa, pečuje o profesní růst svých zaměstnanců, vytváří podmínky pro efektivní práci a odpočinek. Kromě zajištění prostředků k životu nabízí FAKRO svým zaměstnancům pocit bezpečí a stability, poskytuje pocit rozvoje, kontaktu s lidmi a pohodlí při práci.