Sdílet

FAKRO na Mistrovství světa mladých pokrývačů IFD

V Rize letos proběhl 66. Mezinárodní kongres IFD. V tomto krásném městě u Baltského moře se v rámci kongresu konalo také 27. Mistroství světa mladých pokrývačů. Třicet týmů z 11 zemí statečně bojovalo ve 4 kategoriích. Firma FAKRO, jako prémiový sponzor šampionátu, podpořila pokrývače a poskytla výrobky pro soutěžní úkoly. Poprvé v historii mistrovství se provádělo oplechování fasádních oken střešní krytinou. Samozřejmě, že účastníci pracovali na fasádních oknech INNOVIEW od firmy FAKRO.

Společnost FAKRO pamatuje rovněž na historické události, a proto u příležitosti 100. výročí nezávislosti Lotyšska umístila na okna do plochých střech logotyp výročí.

Mistrovství světa mladých pokrývačů IFD - FAKRO

 

„Již 14 let je společnost FAKRO partnerem IFD (International Federation for the Roofing Trade), což je neutrální platforma, určená k integraci prostředí pokrývačů z různých zemí a také k výměně jejich zkušeností. Cílem sdružení je zdokonalovat dovednosti pokrývačů po celém světě tak, aby výrobky byly montovány v souladu se standardy IFD. Novinkou, nad kterou IFD nyní pracuje, je zavedení pokrývačského průkazu, tzv. pasu. Díky němu se pokrývači budou moci prokázat osvědčením o nově nabytých dovednostech. Pasy budou vydávány firmami a národními asociacemi pokrývačů, které jsou členy IFD. Nutno podotknout, že pouze správně instalované výrobky ve střeše plní dobře svou funkci.“ - komentuje Sabina Sujew, IFD Chairwoman Marketing a delegátka firmy FAKRO, která se podílí na projektu Future Marketing for the IFD.

 

Známe víteze

Během soutěžních úkolů soutěžící montovali střešní okna FAKRO. Mladí pokrývači soupeřili v montáži oken na ploché střeše a na šikmé střeše s plechovou krytinou. Během tohoto ročníku se poprvé v historii mistrovství IFD utkali s "oplechováním" fasádního okna FAKRO - INNOVIEW.

V kategorii „FASÁDA“ zvítězil tým ze Švýcarska, druhé místo obsadilo družstvo z Polska. V kategorii „ŠIKMÁ STŘECHA S PLECHOVOU KRYTINOU“ vyhrál tým z Lotyšska, na druhém místě se umístili závodníci ze Švýcarska. Třetí místo v obou těchto kategoriích připadlo mladým pokrývačům z Estonska. V kategorii „PLOCHÁ STŘECHA“ - montáž okna DXF do ploché střechy získali první místo soutěžící ze Švýcarska, stříbro si odvezlo družstvo z Rakouska a bronz připadl pokrývačům z Německa. V poslední kategorii „ŠIKMÁ STŘECHA“ se na prvním místě umístil tým ze Švýcarska, na druhém z Německa, na třetím z Rakouska.

Cena prezidenta IFD

Mladí pokrývačí se během mistrovství mohli zúčastnit také kategorie freestyle. Vítězové této podívané obdrželi cenu, kterou osobně předal prezident IFD.

Podrobnosti – popisy zadání a fotografie naleznete na stránkách www-ifd-roof.com.

FAKRO na IFD

Atraktivní, 60 m2 velký stánek FAKRO byl hojně navštěvován a každý účastník mistrovství obdržel hodnotné dárky. Navíc na stánku nechyběly sportovní emoce. Každý účastník se mohl zůčastnit fotbalových zápasů a na výherce čekaly lákavé odměny. Stánek navštívil rovněž maratonec z Rumunska, který běhá v barvách FAKRO.

FAKRO bylo viditelné nejenom na soutěžních stanovištích, ale také na oblečení účastníků, mj. reprezentací Lotyšska, Maďarska a Polska.

Zajímavosti

Chybět nemohli fanoušci z Polska, jejichž příjezd podpořila společnost FAKRO. Skupiny z Polska čítající 90 osob a z Číny se 109 osobami patřily mezi nejpočetnější. Za dva roky se mistrovství bude konat v čínském Pekingu.

Díky Latvijas Jumiķu Apvienība (Lotyšské sdružení pokrývačú) byla všechna pracovní stanoviště/ makety předána odborným školám v Lotyšsku. Učňům to umožní zdokonalit své dovednosti.

Průběh šampionátu lze shlédnout livestream na: www.facebook.com/IFDroof.