Druhy střešních oken

Výběr typu okna

 

Kyvná okna

Kyvná okna

 

Kyvná okna jsou základním typem střešních oken, zajišťují větrání a prosvětlení místnosti. Otevírají se pouze kyvně, maximálně v úhlu 180°, což se používá např. při mytí vnější tabule skla a k ovládání ruční markýzy. Kyvná okna lze vybavit vnitřními a vnějšími doplňky.

Kyvné okno

 Okna se zvýšenou osou otáčení

Okna se zvýšenou osou otáčení

 

Osa otáčení je umístěna nad středem okna, takže i vysoká osoba může volně přistoupit k okraji otevřeného okna. Okno poskytuje velmi dobré prosvětlení a větrání místnosti, a také velký výhled. Spodní část křídla (pod osou pantů) plní funkci výklopného okna a horní část poskytuje dodatečné prosvětlení. Jediná střešní okna na trhu, která po namontování ve střeše se sklonem 39-43° splňují požadavky normy DIN 5034-1, podle které by se spodní okraj okna měl nacházet ve výšce do 95 cm a horní okraj okna ve výšce minimálně 220 cm nad podlahou. Okna se zvýšenou osou otáčení se otevírají kyvně; křídlo lze zablokovat po dobu čištění v pootočené poloze o 160°. Okna lze vybavit vnitřními a vnějšími doplňky.

Okno se zvýšenou osou otáčení

Okno se zvýšenou osou otáčení
a dolním prosvětlením

Okno se zvýšenou osou otáčení a dolním prosvětlením

 

Okno se dvěma křídly v jednom rámu. Horní křídlo je kyvné a osa otáčení je umístěna nad středem okna. Spodní křídlo je neotvíravé a je vybaveno bezpečným laminovaným zasklením. Okno nahrazuje tradiční svislou sestavu dvou oken nad sebou a nabízí vynikající prosvětlení místnosti, velmi dobré větrání a obrovské zorné pole. Jediné střešní okno na trhu, které po namontování ve střeše se sklonem 39-43° splňuje požadavky normy DIN 5034-1, podle které by se spodní okraj okna měl nacházet ve výšce do 95 cm a horní okraj okna ve výšce minimálně 220 cm nad podlahou. Horní křídlo se otevírá kyvně; křídlo lze zablokovat po dobu čištění v pootočené poloze o 160°. Okna lze vybavit vnitřními a vnějšími doplňky.

Okno se zvýšenou osou otáčení a dolním prosvětlením

 

Výklopně-kyvná okna

Výklopně-kyvná okna

 

Výklopně-kyvná okna kromě prosvětlení a větrání místnosti poskytují také volný přístup k okraji okna a neomezený výhled do okolí přes otevřené okno. Otevírají se dvěma způsoby:

  • výklopně v úhlu 35°, což umožňuje přístup k otevřenému oknu a poskytuje neomezený výhled,
  • kyvně, což se používá při mytí oken a k ovládání markýzy.

Výklopně-kyvná okna lze vybavit vnitřními a vnějšími doplňky.

Výklopně-kyvné okno

Panoramatické okno

Panoramatické okno

 

Panoramatické okno se vyznačuje velkými rozměry, které zajišťují dobré prosvětlení a větrání místnosti, a také velkým úhlem vyklopení křídla, který umožňuje výstup na střechu. Okno se otevírá:

  • výklopně v úhlu 40°, což umožňuje přístup k otevřenému oknu a poskytuje neomezený výhled,
  • výklopně až do úhlu 68° - velké rozměry a velký úhel otevření křídla umožňují pohodlný výstup na střechu nebo využití oken k evakuačním účelům,
  • kyvně, což se používá při mytí oken a k ovládání markýzy.

Panoramatická okna lze vybavit vnitřními a vnějšími doplňky.

Panoramatické okno

Balkonové okno

Balkonové okno

 

Balkonové okno je inovativní, velké střešní okno, ve kterém otevřená křídla vytváří balkon. Horní křídlo se plynule otevírá výklopně nahoru až do úhlu 45°. Spodní křídlo se vysouvá dopředu do svislé polohy. Chcete-li je zavřít, stačí pouze odjistit pojistky, které se nacházejí u zábradlí na rámu okna. Boční ochranné zábradlí je integrováno do spodního křídla a vysouvá se společně s křídlem při jeho otevírání. Během zavírání spodního křídla se boční zábradlí balkonu zasouvá do okna a nevyčnívá tak nad úrovní střešní krytiny. Okno se ovládá pomocí kliky umístěné v dolní části horního křídla. Okno je vybaveno systémem vícebodového uzavírání bez tradičního protikusu kliky. Po otočení klikou je křídlo zablokováno na obou stranách rámu.

Balkonové okno

 

Okna pro fasádní sestavy

Okna pro fasádní sestavy

 

Okna pro fasádní sestavy se montují ve svislé stěně v kombinaci se střešními okny. Toto řešení zaručuje velmi dobré prosvětlení a větrání místnosti a výrazně zlepšuje oční kontakt s okolím. Otevírají se klasickým způsobem na stranu (BD_) nebo sklopně (BVP). Okna BXP jsou neotvíravá. Okna pro fasádní sestavy lze vybavit vnitřními doplňky.

Okna pro fasádní sestavy

Termoizolační střešní výlezy

Termoizolační výlezová okna

 

Termoizolační střešní výlezy v sobě spojují výhody střešního okna a výlezu, představují snadný a bezpečný výstup na střechu z obytných podkrovních místností. Zajišťují také prosvětlení a umožňují větrání místnosti. Otevírají se výklopně na levou nebo na pravou stranu v úhlu 90°. Výlezová střešní okna lze vybavit vnitřními doplňky.

Termoizolační výlezové okno