Umístění oken ve střeše

Umístění oken ve střeše

Montážní výška okna

Velmi důležitým kritériem je výběr montážní výšky oken v ploše střechy. Předpisy a pokyny „označují“ místo instalace střešního okna ve vhodné výšce od podlahy tak, aby mohlo optimálně plnit své funkce.

 

V budovách s podlažím nacházejícím se níže než 25 m nad úrovní terénu by vzdálenost dolního okraje otvíravého okna od podlahy měla být nejméně 85 cm. Zatímco na podlažích nacházejících se výše než 25 m nad úrovní terénu by tato vzdálenost neměla být menší než 110 cm. Je nutno zdůraznit, že čím výše od podlahy bude okno namontováno, tím lépe bude místnost prosvětlena. V souladu s normou DIN 5034-1, bod 4.2.2a „by se horní hrana průsvitné plochy okna (nebo oken) měla nacházet minimálně ve vzdálenosti 220 cm nad podlahou“. Dalším důležitým aspektem je výška montáže střešních oken vybavených ventilační klapkou.

Výška montáže okna

 

 

Ventilační klapka

Podle pokynů stavebního institutu ITB (Building Research Institute, č. 343/96) „… by ventilační klapky měly být instalovány ve výšce nejméně 200 cm nad úrovní podlahy, a to počítaje od spodní hrany ventilační klapky“. Ve střešních oknech FAKRO je ventilační klapka umístěna v horní části rámu. Aby bylo okno namontováno v souladu s předpisy, horní okraj okna by se měl nacházet ve výšce 220 cm. Doporučená instalace oken FAKRO (dolní hrana okna) ve vzdálenosti 110 - 140 cm od podlahy splňuje požadavky stanovené předpisy, zajišťuje velmi dobré prosvětlení místnosti a zaručuje vizuální kontakt s okolím. Použití kliky v dolní části střešních oken FAKRO umožňuje pohodlné ovládání správně namontovaných oken. Instalování oken v této doporučené výšce umožňuje také umístění standardního topného tělesa pod oknem a řádné provedení vnitřního ostění, což zajišťuje správnou cirkulaci vzduchu uvnitř okenního výklenku, která účinně omezuje riziko výskytu kondenzace na střešním okně.

 

Umístění okna ve střeše

 

Při rozhodování o umístění střešních oken musíme vzít v potaz důležité pravidlo, podle něhož lepšího efektu prosvětlení místnosti dosáhneme použitím několika menších oken umístěných v různých bodech střechy, než při použití jednoho velkého okna.

Umístění okna ve střeše

 

Výběr velikosti okna

Střešní okna vybíráme podle:

  • plochy prosklení a typu místnosti - Správné prosvětlení místností přirozeným světlem určuje poměr plochy okna (světlá plocha rámu) k ploše podlahy. V případě místností určených pro pobyt osob by měl tento poměr činit alespoň 1:8, zatímco v ostatních místnostech, ve kterých je denní světlo vyžadováno k jiným účelům, nejméně 1:12.
  • sklonu střechy - Výška vybíraného okna závisí také na sklonu střechy. Čím menší je sklon střechy, tím větší by měla být výška okna.
  • rozteče krokví - Střešní okna FAKRO jsou vybavena univerzálními montážními úhelníky, které umožňují montáž oken jak na latích, tak na krokvích. Při výběru způsobu montáže doporučujeme vzít v úvahu následující doporučení. Rozměr okna by měl zohledňovat rozestupy krokví, protože to umožňuje snadnou a rychlou montáž a zaručuje lepší stabililtu konstrukce a stálost spoje. Okno lze rychle, snadno a trvale namontovat také na latích, zejména tehdy, je-li rozteč krokví větší než šířka okna.

 

Montáž na krokvích

Montáž na krokvích

Montáž na latích

Montáž na latích

 

Při montáži na latích můžeme během montáže posouvat okno ve vodorovném směru, díky čemuž lze instalované okno lépe přizpůsobit profilu střešní krytiny. Montáž na krokvích se doporučuje zejména při výměně starých oken za nová, v již existujících střechách, a také pokud se v projektu počítá s okny velkých rozměrů. Je-li šířka okna větší než rozteč krokví, použijí se výměny ve střešní konstrukci. Vodorovné laťování výměn by mělo být umístěno ve vzdálenosti 30 až 50 cm od spodního a horního okraje okna. Umožní to správně provést vnitřní ostění okna (spodní kolmo, horní rovnoběžně s podlahou).

 

Montáž na latích

Montáž na latích

Montáž na krokvích

Montáž na krokvích

Montáž na výměnách

Montáž ve výměně