Fakro Expert

FAKRO Expert

Proč FAKRO Expert?

 

Protože trh si žádá skutečné odborníky.

Protože chceme, aby montáž výrobků FAKRO byla vždy v nejlepší kvalitě.

Protože si přejeme, aby naši zákazníci byli pokaždé spokojení.

 

Proto chceme budovat vybranou skupinu odborníků, kteří budou:

 • podstupovat pravidelná školení a vzdělávat se,
 • znát sortiment výrobků FAKRO,
 • vždy kvalitně montovat naše výrobky a dělat dobré jméno společnosti FAKRO,
 • a také budou mentorování našimi techniky.

 

FAKRO Expertem se může stát realizační firma, která:

 • se zúčastní montážního školení pořádaného firmou FAKRO přinejmenším jednou za 3 roky,
 • v průběhu 3 minulých let namontuje alespoň 30 střešních oken FAKRO,
 • je minimálně jednou ročně prověřena, na základě montáže, techniky FAKRO,
 • montuje výrobky FAKRO ke spokojenosti zákazníků a bez opakujících se montážních vad.

 

Výhody programu FAKRO Expert:

 • prémiová pozice v kontaktech na webu FAKRO,
 • montážní firma doporučovaná společností FAKRO,
 • dodatečné bodování ve věrnostním programu pro pokrývače - až o 50 % vyšší hodnota bodu,
 • získání propagačních materiálů FAKRO Expert - letáky, vizitky, roll-upy, bannery atd.
 • příležitost uskutečnění společné billboardové kampaně,
 • možnost polepů firemních vozidel.

 

Udělejte první krok na cestě k tomu stát se FAKRO Expertem a přihlaste se do programu skrze on-line formulář.

 

Přihlašovací ON-LINE formulář

Firemní údaje
Údaje o účastníkovi

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín, IČ: 29391806

Současně beru na vědomí následující informace:
 • Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu udělěném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat písemným prohlášením adresovaným:
  - na doručovací adresu správce,
  - pokud jsem uvedl svoji e-mailovou adresu v tomto souhlasu, pak z této e-mailové adresy na e-mailovou adresu správce.
 • Osobní údaje jsem poskytl(-a) dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro mě nebude mít žádné právní ani jiné důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu, než je můj souhlas.
 • Mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelsnost údajů.
 • Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Osobní údaje, s jejjichž zpracováním jsem vyslovil(-a) souhlas, nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.
Kontaktní údaje správce:
 • doručovací adresa: FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín
 • e-mailová adresa: akce@fakro.cz/ fakro@fakro.cz
 • telefon: (+420) 558 712 629
Dále beru na vědomí, že veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 Nařízení a veškerá sdělení podle článku 15 až 22 a 34 Nařízení o zpracování jsou k dispozici na www.fakro.cz.
* povinné pole.


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 Pravidla programu

Pravidla programu FAKRO Expert ke stažení zde.