Montážní školení

Montážní školení

Vážení odborníci,

společnost FAKRO pro Vás připravila školení, které Vám umožní se lépe zorientovat v nabídce výrobků FAKRO. Dokonale poznáte montáž střešních oken a doplňků a navíc se stanete aktivním účastníkem, kdy na připravených stojanech budete moci sami prokázat své montážní dovednosti, a to vše za dohledu našich zkušených techniků.

Jak uznáte, to jistě stojí za čas, který návštěvě školení věnujete.

Proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve. Kapacita je omezená, protože naší snahou je, abychom se mohli individuálně věnovat každému z účastníků.

V případě většího zájmu o školení připravíme dodatečné termíny a umožníme proškolení všem zájemcům (minimum účastníků pro školení v náhradních termínech je 10 osob).

Montážní školení je určeno pro zaměstnance pokrývačských a stavebních firem.

 

Termíny a místa školení:

 • 12.1. a 14.1. Olomouc - Střední škola polytechnická, Rooseveltová 79 - z důvodů vládních nařízení ZRUŠENO!
 • 16.2. a 18.2. Hradec Králové - SPŠ stavební, Pospíšilova tř. 787
 • 2.3. a 3.3. České Budějovice - Střední škola polytechnická, Nerudova 59

 

Kapacita: max. 15 osob

Účastnický poplatek: 200 Kč/os. (úhrada na místě)

Dodatečné benefity:

 • možnost zařazení do skupiny odborníků FAKRO Expert,
 • osvědčení o absolvování školení,
 • dárkový balíček.

Občerstvení včetně oběda zajištěno.

Časový harmonogram:

08:30 - příjezd účastníků
09:00–10:00 - představení sortimentu FAKRO
10:00–10:15 - přestávka (občerstvení)
10:15–11:15 - ukázka montáže techniky FAKRO
11:15–11:30 - přestávka (občerstvení)
11:30–13:30 - montáže účastníků, konzultace techniků

13:30–14:00 - oběd

Praktická část školení:

 • montáž střešního okna: výklopně-kyvné okno preSelect,
 • montáž lemování: EHV-AT Thermo (s dodatečnou izolací), EZJ-A (zapuštěná montáž), EZV-F (pro plochou tašku),
 • instalace montážních doplňků: zateplovací páska XWT Plus, zateplovací sada XDP,
 • montáž vnějších stínicích doplňků: markýza AMZ, elektrická markýza AMZ Z-Wave, elektrická roleta ARZ Z-Wave,
 • montáž vnitřních stínicích doplňků: zatemňující roleta ARF.

 

Přihlašovací ON-LINE formulář

Údaje o účastníkovi

Chci se zúčastnit školení v termínu *

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín, IČ: 29391806

Současně beru na vědomí následující informace:
 • Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu udělěném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat písemným prohlášením adresovaným:
  - na doručovací adresu správce,
  - pokud jsem uvedl svoji e-mailovou adresu v tomto souhlasu, pak z této e-mailové adresy na e-mailovou adresu správce.
 • Osobní údaje jsem poskytl(-a) dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro mě nebude mít žádné právní ani jiné důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu, než je můj souhlas.
 • Mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelsnost údajů.
 • Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Osobní údaje, s jejjichž zpracováním jsem vyslovil(-a) souhlas, nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.
Kontaktní údaje správce:
 • doručovací adresa: FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín
 • e-mailová adresa: akce@fakro.cz/ fakro@fakro.cz
 • telefon: (+420) 558 712 629
Dále beru na vědomí, že veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 Nařízení a veškerá sdělení podle článku 15 až 22 a 34 Nařízení o zpracování jsou k dispozici na www.fakro.cz.
* povinné pole


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).