Montážní školení

Montážní školení 2024

Opět jsme pro vás připravili školení, které vám umožní lépe se zorientovat v nabídce výrobků FAKRO. Dokonale poznáte montáž střešních oken včetně doplňků a navíc se stanete aktivním účastníkem, kdy na připravených stojanech budete moci sami prokázat své montážní dovednosti, a to vše za dohledu našich zkušených techniků.

To jsou jistě důvody, které stojí za čas věnovaný účasti na školení. Proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve. Kapacita je omezená, protože naší snahou je věnovat se individuálně každému z účastníků.

Montážní školení je určeno pro zaměstnance pokrývačských a stavebních firem.
 

Termíny a místa školení:

 

Kapacita: max. 15 osob

Účastnický poplatek: 200 Kč/os. (úhrada na místě)

Dodatečné benefity:

 • osvědčení o absolvování školení,
 • dárkový balíček.

Občerstvení včetně oběda zajištěno.

Časový harmonogram:

08:30 - 09:00 – příjezd účastníků
09:00 - 10:00 – představení sortimentu FAKRO
10:00 - 10:15 – přestávka (občerstvení)
10:15 - 11:15 – ukázka montáže techniky FAKRO
11:15 - 11:30 – přestávka (občerstvení)
11:30 - 13:30 – montáže účastníků, konzultace servisních techniků FAKRO

13:30 - 14:00 – ukončení, společný oběd

Praktická část školení:

 • montáž střešního okna: výklopně-kyvné okno preSelect MAX, termoizolační střešní výlez,
 • montáž lemování: EHV-AT Thermo (s dodatečnou izolací), EZJ-A (zapuštěná montáž), EZV-F (pro plochou tašku),
 • instalace montážních doplňků: zateplovací páska XWT Plus, zateplovací sada XDP,
 • montáž vnějších stínicích doplňků: markýza AMZ, elektrická markýza AMZ Z-Wave, elektrická roleta ARZ Z-Wave,
 • montáž vnitřních stínicích doplňků: zatemňující roleta ARF.

 

Přihlašovací ON-LINE formulář

Údaje o účastníkovi

Chci se zúčastnit školení v termínu *

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín, IČ: 29391806

Současně beru na vědomí následující informace:
 • Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu udělěném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat písemným prohlášením adresovaným:
  - na doručovací adresu správce,
  - pokud jsem uvedl svoji e-mailovou adresu v tomto souhlasu, pak z této e-mailové adresy na e-mailovou adresu správce.
 • Osobní údaje jsem poskytl(-a) dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro mě nebude mít žádné právní ani jiné důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu, než je můj souhlas.
 • Mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelsnost údajů.
 • Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Osobní údaje, s jejjichž zpracováním jsem vyslovil(-a) souhlas, nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.
Kontaktní údaje správce:
 • doručovací adresa: FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín
 • e-mailová adresa: akce@fakro.cz/ fakro@fakro.cz
 • telefon: (+420) 558 712 629
Dále beru na vědomí, že veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 Nařízení a veškerá sdělení podle článku 15 až 22 a 34 Nařízení o zpracování jsou k dispozici na www.fakro.cz.
* povinné pole


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).