Markýzy pro fasádní okna

FAQ

Akumulátory, solární (PV) panel


Ne. Z konstrukčních důvodů má každý akumulátor odlišnou konstrukci konektorů řadiče.


Markýza s akumulátorem nabitým na 100 % provede bez nabíjení cca 250-300 cyklů.


Zhruba 3-5 let. Konkrétní dobu nelze bohužel určit, protože hodně záleží na tom, jak se markýza nebo markýzoleta používá, jaká je intenzita slunečního světla, jak silné jsou zimy apod.

Pokud akumulátor nebude dobíjen, protože v místě instalace je malý osvit, bude pravděpodobně také rychleji klesat jeho kapacita, ale to nevylučuje jeho správnou funkci.


Je zapotřebí vyčkat, až se znovu nabije, tzn. až nastanou slunečné dny.


Akumulátor lze zakoupit jako náhradní díl přes servisní oddělení FAKRO. Při objednání je nutno uvést typ výrobku.


Doporučujeme, aby výměnu akumulátoru provedl servisní technik FAKRO.


Materiál, ze kterého je markýza vyrobena, není odolný vůči krupobití.


Markýzy a markýzolety byly testovány na odolnost proti větru v souladu s platnými normami.

Všechny výrobky dosáhly nejvyšších tříd odolnosti:
 • el. markýzy (dle EN 13561:2004 + A1:2008) - technická třída 3 (4 možné třídy od 0 do 3)
 • markýzolety (dle EN 13659:2004 + A1:2008) - v závislosti na rozměru technická třída 3 nebo 2 (4 možné třídy od 0 do 3)

Nejvyšší třída markýz definuje vítr o rychlosti 49 km/h. Interní testy prokázaly, že elektrické markýzy dokážou odolávat poryvům větru až do rychlosti 120 km/h.


Stálobarevnost dle EN ISO 105-B02: materiály mají třídu 7/8 (stupnice od 7 do 8), nejvyšší. Znamená to, že barvy nevyblednou.


Akumulátor bude fungovat správně. Při delší nepřítomnosti slunce a také při případném zakrytí solárního panelu sněhem může chybět napájení, tudíž může dojít k rychlému vybití akumulátoru.

Je zapotřebí vyčkat, až se akumulátor nabije, tzn. až nastanou slunečné dny, anebo odstranit sníh ze solárního panelu.


Účinnost panelu s léty klesá. Výrobci uvádějí ~80 % po 20-25 letech provozu, ale vše závisí především na provozních podmínkách.

Látky markýz


Doporučení týkající se údržby látek markýz:
 • prach odstraňujte vysavačem nebo stlačeným vzduchem,
 • nečistěte pomocí kartáčů, nepoužívejte abrazivní předměty,
 • nepoužívejte rozpouštědla,
 • k čištění používejte měkké houby a mýdlovou vodu, oplachujte čistou vodou,
 • roztáhněte markýzu až do úplného vysušení materiálu.

Teplotní rozdíly v místnostech, ve kterých byly použity markýzy s 1% a 10% průsvitem materiálu, nejsou velké. Je to přibližně 1-3 °C v závislosti na velikosti prosklení.

Záleží také na barvě materiálu - tmavší látky chrání lépe než světlé.

Obsluha, ovládání


Markýzy je možné používat po celý rok. Rovněž v zimě se objevují slunné dny s velmi ostrým slunečním světlem, což značně překáží při práci, zejména u počítače.


Ano, pomocí standardní procedury spárování zařízení (vizte návod k použití zařízení Z-Wave).


Dálkové ovladače ZRH12, ZRS24, ZRG3 dokážou ovládat více než jeden výrobek ve verzi Solar.

Nedá se zobrazit odpovědi z několika zařízení najednou. Nelze dotazovat skupinu na stav akumulátorů.

Maximální rozměry


A - šířka, B - výška [mm]

 

 • Ruční markýza VMZ:
500≤A≤599, 400≤B≤2100
600≤A≤1249, 400≤B≤2510

1250≤A≤2000, 400≤B≤2100

 • Ruční markýza VMZ Zip:
480≤A≤2000, 400≤B≤2400

2001≤A2500, 400≤B≤1800

 • Elektrická markýza VMZ Z-Wave:
480≤A≤3000, 400≤B≤3500

3001≤A≤4000, 400≤B≤2700

 • Solární markýza VMZ Solar:
645≤A≤3000, 400≤B≤3500

3001≤A≤4000, 400≤B≤2700

 • Elektrická markýzoleta VMB Z-Wave:

480≤A≤2500, 1040≤B≤3000

 • Solární markýzoleta VMB Solar:

645≤A≤2500, 1040≤B≤3000

 • Elektrická markýza VML Z-Wave:

480≤A≤2500, 400≤B≤3000

 • Solární markýza VML Solar:

645≤A≤2500, 400≤B≤3000