Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Vývoj ve firmě FAKRO znamená rozvoj myšlenek a nápadů. Ve výzkumném a vývojovém centru pracuje více než 100 inženýrů, kteří tyto nápady transformují do inovativních řešení a nových výrobků. FAKRO je autorem 200 patentových přihlášek a stalo se jednou z nejvíce inovativních firem v oboru střešních oken. Originální řešení zlepšují bezpečnost výrobků. Příkladem může být inovativní systém zpevněné konstrukce okna topSafe, který zvyšuje odolnost střešního okna proti vloupání, a nové výrobky, jako např. výklopně-kyvné okno preSelect nebo okno se zvýšenou osou otáčení proSky, určují nové trendy v odvětví střešních oken.

FAKRO je firmou, která do mnoha zemí světa exportuje nejen své výrobky, ale také kreativní myšlení svých konstruktérů. Tímto způsobem FAKRO určuje nové směry v průmyslu střešních oken ve světě.

Během výzkumu jsou používána moderní zařízení podporující projektovaní výrobků. Technologicky vyspělá 3D tiskárna, komora určená pro klimatické testy, kamera s termovizí pro testování tepelných parametrů oken - to jsou pouze vybrané příklady využití techniky při navrhování inovativních výrobků.