Systém kontroly kvality

Systém kontroly kvality

Systém kontroly kvality ve firmě FAKRO integruje všechny činnosti zaměřené na zajištění vysoké kvality výrobků v souladu s očekáváním zákazníků, požadavky evropských norem a požadavky různých certifikačních orgánů.

Moderní technologie, použití efektivních metod, nástrojů a technik řízení výroby, jednotné pracovní postupy, školení zaměstnanců, neustálé zlepšování výrobních procesů a pracovních podmínek zajišťují neměnnou vysokou kvalitu nabízených výrobků.

Kontrola kvality je nedílnou součástí výrobního procesu. Kvalita výrobků je ověřována ve všech fázích výroby v rámci kontroly prováděné pracovníky výroby, v rámci kontroly prováděné oddělením kontroly kvality, a také v rámci nezávislé kontroly provádené pravidelně různými certifkačními autoritami.

V našich vlastních firemních laboratořích provádíme více než 70 různých kontrolních a měřících testů, které umožňují průběžně monitorovat kvalitu nabízených výrobků. Těmto interním zkouškám jsou podrobeny všechny materiály vstupující do výroby, rozpracované produkty během výroby a také hotové výrobky.

Laboratoře vybavené komorami imitujícími vítr, déšt, nízké teploty umožňují testovat výrobky v extrémních klimatických podmínkách.

Celý systém kontroly kvality firmy FAKRO je zaměřen na zajištění kvality a opakovatelnosti vyráběných produktů, a také na zvýšení důvěry a spokojenosti našich zákazníků.