Systém kontroly kvality

Systém kontroly kvality

Systém kontroly kvality ve firmě FAKRO spojuje všechny činnosti zaručující vysokou kvalitu výrobků, která je v souladu s očekáváními zákazníků, požadavky evropských norem a požadavky různých certifikačních autorit.

 

Moderní technologie, použití účinných metod, nástrojů a technik řízení výroby, jednotné provozní postupy, školení zaměstnanců, neustálé zlepšování výrobních procesů a pracovních podmínek zajišťují neměnnou vysokou kvalitu nabízených výrobků.

 

Kontrola kvality je nedílnou součástí výrobního procesu. Kvalita výrobků je ověřována ve všech výrobních etapách v rámci kontroly výrobních pracovníků, v rámci kontroly prováděné oddělením kontroly kvality, a také v průběhu nezávislé kontroly provádené různými certifkačními autoritami.

Ve vlastních firemních laboratořích se provádí více než 70 různých kontrolních testů, které umožňují průběžné monitorování kvality nabízených výrobků. Takto se testují materiály vstupující do výroby, rozpracované výrobky během výroby a také hotové výrobky.

Laboratoře vybavené komorami imitujícími vítr, déšt, nízké teploty umožňují testovat výrobky v extrémních klimatických podmínkách.

 

Cílem celého systému kontroly kvality firmy FAKRO je zajištění kvality a zvýšení důvěry a spokojenosti našich zákazníků.