Prodejní akce 2024 - rolety ARF

Zatemni střešní okna a HRAJ SI S BARVAMI!

Získejte roletu ke koupi každého střešního okna FAKRO s trojsklem

Kupte střešní okno FAKRO s trojsklem (tj. s označením zasklení U4, U5, U6, P5, R3 nebo P50) a získejte zatemňující roletu ARF I / ARF II za 1 Kč (běžná cena od 2 000 Kč) nebo roletu ARF Print za 550 Kč (běžná cena od 2 870 Kč)!

Akční nabídka platí pouze pro nákupy od 15. 4. do 15. 7. 2024. 

Jak využít akční nabídku?

I. Kupte střešní okna FAKRO s trojsklem.

V termínu od 15. dubna do 15. července 2024 kupte střešní okno FAKRO s trojsklem u distributora/ prodejce zapsaného v databázi firem anebo u pokrývače/ realizační firmy, anebo prostřednictvím oficiálního e-shopu FAKRO.

Uschovejte si doklad o koupi (fakturu) - jeho kopii budete muset přiložit k přihlašovacmu formuláři.


II. Vyplňte přihlašovací formulář.

Do 15. srpna 2024 vyplňte přihlašovací formulář, který naleznete níže na této stránce. K přihlášce přiložte kopii dokladu o koupi - kopie faktury za nákup výrobků FAKRO zahrnutých do akce, potvrzující nákup výrobků v období trvání akce, obsahující jejich názvy a množství.


III. Vyberte si ty nejhezčí rolety!

V přihlašovacím formuláři uveďte dekor (jeho kód), ve kterém si přejete rolety obdržet.


IV. Počkejte na ověření přihlášky.

Vaše přihláška bude ověřena a o rozhodnutí o jejím schválení / odmítnutí budete informování e-mailem. V případě schválení vám bude vybraná roleta zaslána na adresu uvedenou v přihlašovacím formuláři (termín realizace v závislosti na vybraném dekoru, více informací v katalogu).

Za každé zakoupené okno FAKRO zahrnuté do akce získáte 1 roletu ARF I / ARF II ve vybraném dekoru za 1 Kč nebo 1 roletu ARF Print ve vybraném dekoru za 550 Kč. Maximální počet rolet, které v rámci akce můžete obržet, je 6 ks.


V. Užívejte si komfortní bydlení v podkroví!

Příjemné teplo ze slunce, když potřebujete načerpat energii. Stín, který vytváří ideální podmínky pro učení, práci, či zábavu. A zatemnění ve chvílích, kdy potřebujete odpočívat.

Barvy rolet ARF I

Barvy a motivy rolet ARF II

Motivy rolet ARF Print

 Leták k akci

Leták ke stažení zde

 Pravidla akce

Pravidla ke stažení zde

 Kontakt

tel. (+420) 558 712 637

e-mail: akce@fakro.cz

 

Přihlašovací ON-LINE formulář

Údaje o účastníkovi

Označení barvy/motivu

* povinné pole - to jsou údaje, které slouží pro informování o průběhu a vyhodnocení akce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín, IČ: 29391806

Současně beru na vědomí následující informace:

 • Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu udělěném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat písemným prohlášením adresovaným:
  - na doručovací adresu správce,
  - pokud jsem uvedl svoji e-mailovou adresu v tomto souhlasu, pak z této e-mailové adresy na e-mailovoui adresu správce.
 • Osobní údaje jsem poskytl(-a) dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro mě nebude mít žádné právní ani jiné důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu, než je můj souhlas.
 • Mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelsnost údajů.
 • Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Osobní údaje, s jejjichž zpracováním jsem vyslovil(-a) souhlas, nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.
Kontaktní údaje správce:
 • doručovací adresa: FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín
 • e-mailová adresa: akce@fakro.cz/ fakro@fakro.cz
 • telefon: (+420) 558 712 629
Dále beru na vědomí, že veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 Nařízení a veškerá sdělení podle článku 15 až 22 a 34 Nařízení o zpracování budou od 25.5.2018 s ohledem na účinnost nařízení k dispozici na www.fakro.cz.


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).