Umístění oken ve střeše

Umístění oken ve střeše

Montážní výška okna

Velmi důležitá je volba výšky montáže oken v ploše střechy. Normy a návody „značí“ místo namontování střešního okna v řádné výšce od podlahy tak, aby optimálně plnilo svoje funkce.

Výška montáže střešního oknaV budovách s podlahou umístěnou níže než 25 m nad zemí by měla vzdálenost dolní hrany okna být minimálně 85 cm. V budovách s podlahou nad 25 m nad zemí by tato vzdálenost měla být nejméně 110 cm (dle nařízení Dz. U. nr 75 poz. 690). Je nutno podotknout, že čím výše od podlahy je okno namontováno, tím lepší bude prosvětlení místnosti. V souladu s normou DIN 5034-1 bod 4.2.2a má být „horní hrana průsvitné plochy okna (nebo oken) nejméně 220 cm nad podlahou“. Dalším důležitým kritériem je výška montáže střešních oken vybavených ventilační klapkou.

 

Ventilace

V souladu s návodem organizace Instytut Techniki Budowlanej č. 343/96 „… je nutno ventilační klapky instalovat ve výšce nejméně 200 cm nad úrovní podlahy a to od spodní hrany ventilační klapky“. Ve střešních oknech FAKRO je ventilační klapka umístěna v horní části rámu. Aby bylo okno namontované ve shodě s předpisy, musí být horní hrana okna umístěna ve výšce 220 cm. Montáž oken FAKRO (dolní hrana okna) doporučujeme ve výšce 110-140 cm od podlahy, což splňuje požadavky nastavené předpisy a zaručuje velmi dobré prosvětlení, a také vizuální kontakt s okolím. Použití kliky v dolní části křídla u oken FAKRO umožňuje pohodlnou obsluhu řádně namontovaných oken. Montáž oken v této výšce zajišťuje také montáž standardního topného tělesa pod oknem a náležité provedení ostění, díky čemuž je zaručena správná cirkulace vzduchu v okenním výklenku, což účinně omezuje vznik kondenzace.

Umístění oken ve střeše

 

 

 

Umístění okna ve střeše

 

Při rozhodování o umístění střešních oken je nutno brát v potaz to, že lepší světelný efekt získáme použitím několika menších oken v různých místech než při použití jednoho velkého okna.

 

Výběr rozměru okna

Střešní okna volíme dle:

  • plochy zasklení a typu místnosti – jako správné prosvětlení místností přirozeným světlem se udává poměr plochy okna k ploše podlahy. V případě místnosti určených k pobytu osob by měl tento poměr být nejméně 1:8, zatímco v prostorách využívaných k jiným účelům je to min 1:12.
  • sklonu střechy – výška okna je závislá také na sklonu střechy. Čím je úhel sklonu menší, tím výše by mělo být okno namontováno.
  • rozteče krokví – střešní okna jsou vybavena univerzálními montážními úhelníky, které umožňují montáž oken jak na latích tak na krokvích. Při výběru způsobu montáže doporučujeme brát v potaz několik kritérií. Rozměr okna by měl zohledňovat rozteč krokví, protože umožňují snadnou a rychlou montáž, a zajišťují stabililtu konstrukce a odolnost spojení. Rychle, snadno a trvale lze namontovat okno na latích, obvzláště tehdy, když je rozteč krokví větší než šířka okna.

 

Montáž na krokvích Montáž na latích
Montáž na krokvích Montáž na latích

Díky montáži na latích máme možnost během montáže okno vodorovně posouvat za účelem lepšího přizpůsobení místa namontování okna k profilu střešní krytiny. Montáž na krokvích se doporučuje zvláště při výměně starých oken za nové v již existujících střechách a v případě, že projekt počítá s okny velkých rozměrů. Vodorovné laťoví při výměně je nutno umístit ve vzdálenosti 30-50 cm od dolní a horní hrany okna – umožní to řádné provedení ostění (spodní kolmo, horní rovnoběžně s podlahou)

 

Montáž na latích Montáž na krokvích Montáž při výměně
Montáž na latích Montáž na krokvích Montáž při výměně