Systém pro odvod kouře

Charakteristika

Použití systému

Kouř vznikající při požáru je obrovským ohrožením zdraví a života lidí. Více než 90 % obětí požárů umírá důsledkem udušení a ne kvůli vysoké teplotě nebo kontaktu s ohněm jak se obecně předpokládá. Kouř a  sálavé teplo je příčinou značných materiálových ztrát v hořících budovách. Používá-li se vhodný systém odvodu kouře a tepla, lze se do značné míry omezit rizika vznikající díky jejich koncentraci. Okno pro odvod kouře FSP ovládané řídicím systémem s centrálou a poplachovými spínači tvoří tzv. gravitační systém odvodu kouře a tepla. Tento systém se používá ve veřejných budovách (zejména na schodištích, v bytových domech, hotelích atd.)

Schéma instalace systému odvodu kouře a tepla v budově

 

 

 

 

Schéma instalace systému odvodu kouře a tepla v budově

Budova bez systému během požáru

Budova bez systému během požáru

   

Okno pro odvod kouře FSPSystém umožňuje automatické nebo manuální otevření okna pro odvod kouře, které z místnosti odvádí nadbytek tepla, kouře a toxických zplodin vznikajících během požáru. Použití systému zvyšuje bezpečnost obyvatel, protože umožňuje zachování evakuační cesty v budově nezasažené kouřem, urychluje lokalizaci ohniska požáru a hašení ohně.
Čidlo po objevení kouře odesílá signál do centrály, která automaticky spustí elektromotory otevírající okno. V případě dřívější např. vizuální detekci požáru, lze okno pro odvod kouře otevřít poplachovým požárním spínačem RT45. Systém také umožňuje každodenní větrání místosti otevřením okna pomocí přepínače větrání LT84U. Po uplynutí naprogramovaného odobí se okno automaticky uzavře. Do systému lze zapojit čidlo deště ZRD, které okno zavírá během deště. V případě požáru nemá čidlo deště žádný vliv na ovládání okna.

 

Gravitační systém odvodu kouře a tepla

Gravitační systém odvodu kouře a tepla

Základní komponenty pro zařízení FSP

Symbol

 

Název zařízení

Druh napájecího kabelu
1.RZN 4402K

Řídicí centrála se záložním bateriovým zdrojem pro jedno okno FSP

napájecí kabel (2 x 1mm²)
1.RZN 4404K

Řídicí centrála se záložním bateriovým zdrojem pro dvě okna FSP

napájecí kabel  (2 x 1,5mm²)

1. RZN 4408K

Řídicí centrála se záložním bateriovým zdrojem pro čtyři okna FSP napájecí kabel (3 x 2,5mm²)

2. FSP P1

Okno pro odvod kouře

elektrický kabel (3 x 1 mm²)

3. RT 45

Poplachový požární spínač elektrický kabel  (5 x 1 mm²)
4. LT 84U Přepínač větrání

elektrický kabel  (3 x 1 mm²)

5.OSD 23 Kouřový senzor elektrický kabel (2 x 1 mm²)
6. ZRD

Čidlo deště

elektrický kabel (2 x 1 mm²)

Instalace

Připojení systému spočívá v připojení napájení 230V AC k řídicímu systému s centrálou, a následně správnými kabely k ostatním prvkům systému. (Průřezy kabelů se nachází při názvech komponentů v tabulce). Délka potřebných elektrických kabelů závisí na rozmístění jednotlivých komponentů systému. Schéma elektrických spojení se nachází v montážním návodu řídicí centrály. Instalace systému by měla být provedena kvalifikovanou osobou s osvědčením o provozu zařízení (oprávnění do 1 kV). Bezporuchovost a funkčnost zařízení by měla být ověřována každých 6 měsíců. Všechny části systému nabízené firmou FAKRO mají certifikáty a jsou vyhovující pro použití ve stavebnictví.

Charakteristika

  • odvod tepla a koupře během požáru;
  • automatické nebo manuální otevírání okna pro odvod kouře FSP během požáru;
  • zvýšení bezpečnosti obyvatel;
  • větrání budouv a automatické zavření okna po uplynutí naprogramovaného času.