Šťastné sedmičky

Cashback akce Šťastné sedmičky prodloužena do 31. srpna!

Získejte prémii 777 Kč za nákup balíčku střešního okna a rolety FAKRO

V období od 15.4. do 31.8.2022 probíhá akce Šťastné sedmičky, kdy za nákup energeticky úsporných střešních oken PTP-V U4 společně s vnitřní zatemňující roletou ARF můžete získat finanční prémii.

Nakupte střešní okna FAKRO v balíčku s roletou a získejte prémii 777 Kč*!

 

* při nákupu střešního okna PTP-V U4 a rolety ARF I/ II

Jak se zúčastnit?

I. Nakupte výrobky FAKRO zařazené do akce.

Kupte střešní okna PTP-V U4 spolu s vnitřní zatemňujicí roletou ARF I/ II.

Výrobky zařazené do akce je nutno zakoupit u distributora/ prodejce zapsaného v databázi firem anebo u pokrývače/ realizační firmy.

Uschovejte si doklad o koupi (fakturu). Jeho kopii budete potřebovat při registraci pomocí elektronického přihlašovacího formuláře.


II. Do 15.9.2022 vyplňte přihlašovací formulář.

Přihláška musí obsahovat:

 • správně a pravdivě vyplněný elektronický přihlašovací formulář,
 • sken dokladu o koupi (faktury).

III. Počkejte na ověření přihlášky.

Vaše přihláška bude ověřena a rozhodnutí o jejím schválení/ zamítnutí Vám bude zasláno na e-mail.

Účastník za nákup minimálně 1 ks balíčku střešního okna PTP-V U4 a rolety ARF získá peněžní prémii, která bude zaslána převodem na uvedený bankovní účet. Jestliže Účastník zakoupil více výrobků FAKRO zahrnutých do akce, pak se výše celkové částky násobí počtem zakoupených balíčků.


 Leták k akci

Leták ke stažení zde

 Pravidla akce

Pravidla ke stažení zde

 Kontakt

tel. (+420) 558 712 637

e-mail: akce@fakro.cz

 

Přihlašovací ON-LINE formulář

Údaje o účastníkovi
(Telefon a e-mail pro urychlení komunikace o průběhu a výsledcích soutěže.)
* povinné pole (jméno, příjmení, ulice, č. p., město, PSČ) - to jsou údaje, které slouží pro informování o průběhu a vyhodnocení akce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín, IČ: 29391806

Současně beru na vědomí následující informace:

 • Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu udělěném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat písemným prohlášením adresovaným:
  - na doručovací adresu správce,
  - pokud jsem uvedl svoji e-mailovou adresu v tomto souhlasu, pak z této e-mailové adresy na e-mailovoui adresu správce.
 • Osobní údaje jsem poskytl(-a) dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro mě nebude mít žádné právní ani jiné důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu, než je můj souhlas.
 • Mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelsnost údajů.
 • Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Osobní údaje, s jejjichž zpracováním jsem vyslovil(-a) souhlas, nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.
Kontaktní údaje správce:
 • doručovací adresa: FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín
 • e-mailová adresa: akce@fakro.cz/ fakro@fakro.cz
 • telefon: (+420) 558 712 629
Dále beru na vědomí, že veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 Nařízení a veškerá sdělení podle článku 15 až 22 a 34 Nařízení o zpracování budou od 25.5.2018 s ohledem na účinnost nařízení k dispozici na www.fakro.cz.


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).