Ventilační klapky

Ventilační klapky

Vždy čerstvý vzduch v podkroví. S ohledem na těsnost oken a dveří používaných v dnešním moderním stavebnictví se mohou vyskytnout problémy se zajištěním řádné ventilace. V konečném důsledku to může vést ke kondenzaci vodní páry v místnostech. Abychom eliminovali tento jev, vybavili jsme okna FAKRO různými typy ventilačních klapek:

 

Automatická ventilační klapka V40P Automatická ventilační klapka V40P
s průtokem vzduchu do 49 m3/h, při rozdílu tlaku 10 Pa a v závislosti na zvolené šířce okna. Díky automatické regulaci průřezu ventilačního kanálu zajišťuje přísun optimálního množství vzduchu do místnosti, zaručuje v podkroví žádoucí mikroklima a úsporu energie.
Ventilační klapka V35 Účinná ventilační klapkaV35
s ruční regulací proudění vzduchu. Při úplném otevření ventilační klapky je zajištěn průtok vzduchu do 41 m3/h, při rozdílu tlaku 10 Pa a v závislosti na zvolené šířce okna. Díky zvyšenému přísunu vzduchu dochází k efektivnímu snižování vlhkosti v podkrovních prostorech, a tím je následně omezena i případná kondenzace vodní páry.