Druhy střešních oken

Výběr typu oken

Kyvná okna

 Okna se zvýšenou osou otáčení

Okno se zvýšenou osou otáčení a dolním prosvětlením

Kyvná okna Okno se zvýšenou osou otáčení Okna se zvýšenou osou otáčení a dolním prosvětlením

Kyvná okna jsou velmi oblíbeným typem střešních oken. Otevírají se pouze kyvně, max o 180°, což umožňuje umytí okna a obsluhu markýzy. Kyvná okna lze vybavit vnitřními a vnějšími doplňky.

 

 

 

 

 

 

Kyvná okna s osou otáčení umístěnou nad středem okna tak, aby se dokonce i vysoká osoba mohla pohodlně dostat ke spodní hraně otevřeného okna. Spodní část křídla (pod osou závěsů) tak vlastně zajišťuje funkci výklopného okna a horní část umožňuje lépe prosvětlit podkroví. Křídlo je při otáčení v úhlu 0-45° přidržováno inovativním podpůrným mechanismem, který dovoluje ponechat otevřené okno v jakékoliv poloze v rozsahu těchto úhlů. Jediná střešní okna na trhu, která po namontování ve střeše se sklonem 39-43° splňují normu DIN 5034-1*. Tato norma stanoví, že dolní hrana okna musí být ve výšce do 95 cm a horní hrana ve výšce minimálně 220 cm měřeno od podlahy. Snadné mytí vnější okenní tabule umožňuje pojistka, blokující křídlo v poloze pootočené o 160°. Okna lze vybavit vnitřními a vnějšími doplňky.

Okno se dvěma křídly. Horní křídlo je kyvné s osou otáčení umístěnou nad středem okna tak, aby se dokonce i vysoká osoba mohla pohodlně dostat ke spodní hraně otevřeného okna. Spodní část křídla (pod osou závěsů) tak vlastně zajišťuje funkci výklopného okna a horní část umožňuje lépe prosvětlit podkroví. Křídlo je při otáčení v úhlu 0-45° přidržováno inovativním podpůrným mechanismem, který dovoluje ponechat otevřené okno v jakékoliv poloze v rozsahu těchto úhlů. Jediná střešní okna na trhu, která po namontování ve střeše se sklonem 39-43° splňují normu DIN 5034-1*. Tato norma stanoví, že dolní hrana okna musí být ve výšce do 95 cm a horní hrana ve výšce minimálně 220 cm měřeno od podlahy. Snadné mytí vnější okenní tabule umožňuje pojistka, blokující křídlo v poloze pootočené o 160°. Okna lze vybavit vnitřními a vnějšími doplňky.

Kyvné okno

Okno se zvýšenou osou otáčení

Okno se zvýšenou osou otáčení a dolním prosvětlením

 

Výklopně-kyvná okna

 

Panoramatické okno

 

Balkonové okno

Výklopně-kyvná okna Panoramatické okno Balkonové okno

Výklopně-kyvná okna přinášejí kromě prosvětlení a možnosti větrání také přístup ke spodní hraně okna a neomezený výhled ven. Otevírají se dvěma způsoby:

  • výklopně v rozsahu 0-35°, což umožňuje přístup k otevřenému oknu a poskytuje neomezený výhled,
  • kyvně, díky čemuž lze umýt vnější stranu zasklení a stáhnout markýzu.

Výklopně-kyvná okna mohou být vybavena vnitřními a vnějšími doplňky.

Panoramatická okna vynikají velkými rozměry, které zajišťuji velmi dobré prosvětlení a velký rozsah vyklopení skřídla, a lze je tedy využít pro výstup na střechu:

  • výklopný o 40°, umožňuje přístup k oknu a neomezený výhled,
  • výklopný o 68°, velké rozměry oken a úhel vyklopení křídla umožňují pohodlný vstup na střechu nebo využití oken k evakuačním účelům,
  • kyvný, používaný k mytí vnější okenní tabule a stažení markýzy.

K panoramatickým oknům nabízíme bohatou paletu vnitřních a vnějších doplňků.

Balkonové okno je inovativní velké dvoukřídlé střešní okno, ve kterém jeho otevřená křídla tvoří balkon. Horní křídlo se vyklápí plynule vzhůru až do úhlu 45°. Dolní křídlo se otevírá vpřed do svislé polohy. Pro zavření stačí pouze uvolnit pojistky na bočním zábradlí . Boční zábradlí je integrováno do spodního křídla a vysouvá se během jeho otevírání. Během zavírání spodního křídla se boční zábradlí balkonu opět zasunou do okna a nevyčnívají tak nad úrovní střešní krytiny. Obsluha okna s využitím kliky umístěné v dolní části horního křídla. Klika s funkcí vícebodového uzavírání bez tradičního protikusu.

Výklopně-kyvné okno

Panoramatické okno

Balkonové okno

Okna pro fasádní sestavy

Termoizolační střešní výlez

 
Okna pro fasádní sestavy Termoizolační střešní výlezy  
Okna pro fasádní sestavy jsou určena k montáži do svislých stěn (nadezdívek) v podkroví jako doplňující prvek prodlužující střešní okna. Toto řešení zaručuje velmi dobré prosvětlení a větrání místnosti a značně zvětšuje oční kontakt s okolím. Otevírají se klasickým způsobem na stranu (BD_) nebo sklopně (BVP). Okna BXP jsou neotevíratelná. Okna pro fasádní sestavy mohou být vybavena vnitřními doplňky.

Termoizolační střešní výlez představuje snadný a bezpečný výstup na střechu z obytných místností. Zaručuje také prosvětlení a umožňuje větrání místnosti. Otevírá se klasickým způsobem o 90° na pravou (FWR) nebo na levou stranu (FWL)  - pohled zvenčí. Termoizolační střešní výlez lze vybavit vnitřními doplňky stejně jako klasická střešní okna.

 

Okno pro fasádní sestavy

Termoizolační střešní výlez