Veletržní prémie 2019

Veletržní prémie pro účastníky Střechy Praha 2019

Navštívili jste stánek FAKRO na veletrhu Střechy Praha 2019 a chcete zakoupit námi prezentovaná střešní okna?

Pokud je zakoupíte do 31. května 2019 u některého z našich prodejců, můžete získat prémii až 9 000 Kč.

Za nákup níže uvedených střešních oken získejte veletržní prémii v hodnotě:

 • 1 500 Kč za okno s čtyřsklem U8
 • 1 500 Kč za okno s trojsklem U6 
 • 1 500 Kč za okno s trojsklem R3
 • 1 000 Kč za okno s trojsklem U5

Prémii lze získat za max. 6 ks oken.

Jak získat veletržní prémii?

 1. Uschovejte si voucher s unikátním kódem.
 2. Nakupte střešní okna zařazená do této veletržní akce*.
 3. Uschovejte si fakturu za nákup zboží.
 4. Vyplňte on-line přihlašovací formulář na webu fakro.cz.
 5. Nezapomeňte vložit unikátní kód z voucheru.
 6. Přiložte scan nebo fotografii faktury.
 7. Odešlete on-line přihlašovací formulář.

Bude-li vše v pořádku, tak Vám do 30 dnů zašleme finanční prémii.

* Veletržní prémie se vztahuje pouze na výrobky FAKRO zakoupené u oficiálního prodejce/ realizační firmy zapsané v databázi firem na webu fakro.cz.

Veletržní prémie 2019

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/200 Sb. "O ochraně osobních údajů" ve znění pozdějších předpisů informujeme, že:

 • správcem Vašich osobních údajů je firma FAKRO CZECH s.r.o. se sídlem v Českém Těšíně, ul. Ostravská 555/24
 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem pro účast v "Veletržní prémie" a za účelem, ke kterému jste udělili souhlas,
 • máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich změnu
 • poskytnutí Vašich osobních údajů firmě FAKRO CZECH s.r.o. je dobrovolné, pokud je však neposkytnete, nebudete do akce zařazeni.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín, IČ: 29391806

Pro účel informování o průběhu marketingové akce.

Současně beru na vědomí následující informace:
 • Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu udělěném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat písemným prohlášením adresovaným:
  - na doručovací adresu správce,
  - pokud jsem uvedl svoji e-mailovou adresu v tomto souhlasu, pak z této e-mailové adresy na e-mailovoui adresu správce.
 • Osobní údaje jsem poskytl(-a) dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro mě nebude mít žádné právní ani jiné důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu, než je můj souhlas.
 • Mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelsnost údajů.
 • Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Osobní údaje, s jejjichž zpracováním jsem vyslovil(-a) souhlas, nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodních organizací a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.
Kontaktní údaje správce:
 • doručovací adresa: FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín
 • e-mailová adresa: akce@fakro.cz/ fakro@fakro.cz
 • telefon: (+420) 558 712 629
Dále beru na vědomí, že veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 Nařízení a veškerá sdělení podle článku 15 až 22 a 34 Nařízení o zpracování budou od 25.5.2018 s ohledem na účinnost nařízení k dispozici na www.fakro.cz.
Akceptovány budou pouze řádně a pravdivě vyplněné formuláře, ke kterým bude připojen scan dokladu o koupi. Adresní údaje na dokladu o koupi se musí shodovat s údaji na přihlašovacím formuláři, jinak si Organizátor vyhrazuje právo přihlášku nezařadit do soutěže a neposkytnout vrácení. Firma FAKRO si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat nebo změnit podmínky soutěže bez udání důvodů a také právo na kontrolu koupeného zboží.
* povinné pole

Pravidla akce

Seznamte se prosím s pravidly akce.