Markýza za 1 Kč

Markýza za 1 Kč k oknům se zasklením U5, U6 nebo U8

V období od 1.4. do 30.6.2019 probíhá akce na energeticky úsporná střešní okna s trojskly U5, U6 a čtyřsklem U8, kdy k zakoupeným oknům můžete získat předokenní markýzu AMZ I NewLine (s 10% průsvitem) za pouhou 1 korunu.

Získejte markýzu za 1 Kč!

Jak se zúčastnit?

I. Koupit výrobek/ výrobky FAKRO zařazené do akce.

V termínu od 1.4. do 30.6.2019 kupte výrobky FAKRO zařazené do akce:

 • střešní okna se zasklením U5
 • střešní okna se zasklením U6
 • střešní okna se zasklením U8

Výrobky do akce je nutno zakoupit u distributora/ prodejce zapsaného v databázi firem nebo u pokrývače/ realizační firmy.

Uschovejte si doklad o koupi (fakturu) - jeho kopii budete muset přiložit k elektronickému přihlašovacímu formuláři.


II. Do 15.7.2019 vyplnit přihlašovací formulář na webu fakro.cz.

Přihláška musí obsahovat:

 • správně a pravdivě vyplněný elektronický přihlašovací formulář - umístěný níže,
 • sken dokladu o koupi.

III. Počkat na ověření přihlášky.

Vaše přihláška bude ověřena a rozhodnutí o jejím schválení nebo zamítnutí Vám bude zasláno na e-mail.

Účastník za nákup 1 až maximálně 6 ks výrobků FAKRO zahrnutých do akce získá markýzu AMZ I NewLine za 1 Kč. V případě zakoupení více výrobků zařazených do akce účastník získá maximálně 6 markýz.


Přihlašovací ON-LINE formulář

Údaje o účastníkovi
(Telefon a e-mail pro urychlení komunikace o průběhu a výsledcích soutěže.)
* povinné pole (jméno, příjmení, ulice, č. p., město, PSČ) - údaje, které slouží k vystavení účetního dokladu v případě nákupu markýzy za 1 Kč.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín, IČ: 29391806

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín, IČ: 29391806

Současně beru na vědomí následující informace:
 • Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu udělěném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat písemným prohlášením adresovaným:
  - na doručovací adresu správce,
  - pokud jsem uvedl svoji e-mailovou adresu v tomto souhlasu, pak z této e-mailové adresy na e-mailovou adresu správce.
 • Osobní údaje jsem poskytl(-a) dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro mě nebude mít žádné právní ani jiné důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu, než je můj souhlas.
 • Mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelsnost údajů.
 • Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Osobní údaje, s jejjichž zpracováním jsem vyslovil(-a) souhlas, nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.
Kontaktní údaje správce:
 • doručovací adresa: FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín
 • e-mailová adresa: akce@fakro.cz/ fakro@fakro.cz
 • telefon: (+420) 558 712 629
Dále beru na vědomí, že veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 Nařízení a veškerá sdělení podle článku 15 až 22 a 34 Nařízení o zpracování jsou k dispozici na www.fakro.cz.


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ke stažení

 Leták k akci

 Pravidla akce

Seznamte se prosím s pravidly akce.