Ekologie

Ekologie

Hlavní surovinou využívanou ve firmě FAKRO je borovicové dřevo, jehož ekologická hodnota a zdravotní nezávadnost jsou známy po staletí.

Firma získává dřevo z regionů s plánovaným lesním hospodářstvím, což znamená, že nárůst dřeva je větší než jeho vytěžené množství.

Mladé stromy absorbují několikanásobně více oxidu uhličitého ve srovnání se starými stromy, proto je účelné les obnovovat. Preferování výrobků ze dřeva získávaného racionálním způsobem přispívá ke zvětšení lesní plochy a dávánám šanci na život v ekologické atmosféře.

Dřevo využívané ve výrobě je uchováváno a sušeno v automaticky řízených komorách s vlhkostí max 12 %. Díky ekologickým pecím je sestava moderních sušiček vytápěna teplem vznikajícím spalováním dřevěného odpadu (pocházejícího z výroby) a rychle rostoucí vrby z energetických plantáží FAKRO. Využívání a zpracovávání přírodních zdrojů nám ukládá výjimečnou zodpovědnost vůči životními prostředí.

 

Ekologie


O životní prostředí pečujeme skrze:
 

  • vývoj a zavádění výrobků příznivých k životnímu prostředí
  • využívání ekologických technologií
  • minimalizaci, likvidaci odpadů
  • snižování emisí
  • omezování hluku a vibrací

 

 

 

 

 

 

Firma FAKRO, v souvislosti s tím, že je vlastníkem certifikátu FSC®, má právo označovat certifikované výrobky logem FSC. Certifikace FSC CoC se týká Kontroly původu výrobku podél dodavatelského řetězce dřevní hmoty. Nákupem certifikovaných výrobku přispíváte k zodpovědnému lesnímu hospodářství.