Vzhůru na střechy 2018 - FAKRO

Vzhůru na střechy 2018

Pravidla

9. dubna 2018 začíná další ročník programu pro pokrývače "Vzhůru na střechy", který jsme připravili pro realizační firmy montující výrobky FAKRO.

Realizační firmy mají možnost za montáž prémiovaných výrobků FAKRO sbírat body, které pak mohou vyměnit za odměny v internetovém obchodě MALL.cz.

Registrujte se, sbírejte body a vybírejte odměny!

 

Vzhůru na střechy 2018 - FAKRO

Registrace

 • vyplňte a odešlete elektronický formulář účastníka, který naleznete níže
 • za řádně vyplněný formulář a skeny dokladů o koupi (faktur) získejte poukázku na nákup zboží

Vzhůru na střechy 2018 - FAKRO

Získávání bodů

 • sbírejte body za skeny dokladů o koupi (faktur) vybraných výrobků

Vzhůru na střechy 2018 - FAKRO

Výběr odměn

 • vybírejte odměny v internetovém obchodě MALL.cz

 

Bodová hodnota výrobků

2 body za doklad o koupi (fakturu) obsahující symbol označující výrobek:

- střešní okna: FTP-V, FTU-V, PTP, PTP-V, PTP-V/PI, PTP-V/GO

- vnější doplňky: AMZ

3 body za doklad o koupi (fakturu) obsahující symbol označující výrobek:

- střešní okna: FPP-V, FPU-V, PPP-V, PPP-V/PI, PPP-V/GO, FYP-V, FYU-V, FDY-V, PYP-V, FTP-V P2 Secure, FTP-V Z-Wave

- vnější doplňky: ARZ-H

4 body za doklad o koupi (fakturu) obsahující symbol označující výrobek:

- vnější doplňky: ARZ-E, ARZ Z-Wave, ARZ Solar, AMZ Solar, AMZ Z-Wave

5 bodů za doklad o koupi (fakturu) obsahující symbol označující výrobek:

- okna do plochých střech: DEF, DMF, DXF, DEC, DMC, DXC, DRC, DRF

6 bodů za doklad o koupi (fakturu) obsahující symbol označující výrobek:

- střešní okna: FTT U6, FTT U8, FTT R3

8 bodů za doklad o koupi (fakturu) obsahující symbol označující výrobek:

- střešní okna: FGH-V P2 Galeria

 

Doba trvání programu: 9.4. - 30.11.2018.

Podrobnosti lze získat na telefonním čísle 558 712 637 nebo e-mailem na akce@fakro.cz.

 

 Leták "Vzhůru na střechy"

Leták ke stažení ZDE

 Pravidla programu

Pravidla programu ke stažení ZDE

 Kontakt

tel. (+420) 558 712 637

e-mail: akce@fakro.cz

 


Přihlašovací ON-LINE formulář

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín, IČ: 29391806

Pro účel informování o průběhu a výsledcích soutěže.

Současně beru na vědomí následující informace:
 • Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu udělěném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat písemným prohlášením adresovaným:
  - na doručovací adresu správce,
  - pokud jsem uvedl svoji e-mailovou adresu v tomto souhlasu, pak z této e-mailové adresy na e-mailovoui adresu správce.
 • Osobní údaje jsem poskytl(-a) dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro mě nebude mít žádné právní ani jiné důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu, než je můj souhlas.
 • Mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelsnost údajů.
 • Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Osobní údaje, s jejjichž zpracováním jsem vyslovil(-a) souhlas, nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodních organizací a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.
Kontaktní údaje správce:
 • doručovací adresa: FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín
 • e-mailová adresa: akce@fakro.cz/ fakro@fakro.cz
 • telefon: (+420) 558 712 629
Dále beru na vědomí, že veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 Nařízení a veškerá sdělení podle článku 15 až 22 a 34 Nařízení o zpracování budou od 25.5.2018 s ohledem na účinnost nařízení k dispozici na www.fakro.cz.


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).