New Vision of the Loft 3

New Vision of the Loft 3 - FAKRO inspiruje po páté

Ateliér budoucnosti – nový prostor pro nové vize – takto znělo téma pátého ročníku mezinárodní designové soutěže pořádané firmou FAKRO a evropským architektonickým časopisem A10.

Úkolem bylo vytvořit vizualizaci funkčního prostoru ateliéru budoucnosti, místa, ve kterém se tvůrčí duch setkává s řadou inovativních řešení a vytváří podmínky pro zhmotnění vizí umělců. Soutěžní projekty měly obsahovat minimálně 3 inovativní výrobky FAKRO.


Magazyn A10Logo New Vision of the Loft 3
 

Soutěže se zúčastnili architekti z více než 20 zemí světa, mj. z Austrálie, Iránu, Řecka, Německa, Polska, Španělska, Ukrajiny, Srbska, Portugalska a mnoha jiných. Více než 60 vizionářských projektů podkroví hodnotila mezinárodní porota, kterou tvořili: Indira van´t Klooster – šéfredaktorka časopisu A10, Ethel Baraona Pohl – kritička a kurátorka architektury, Sabina Sujew – Master of Arts, vedoucí exportu FAKRO.
 

Před porotou ležel těžký úkol, protože úroveň všech přihlášených projektů byla velmi vysoká.

Po bouřlivých diskusích byly vybrány následující práce.


 

Výherci

New Vision of the Loft 3- Nový ročník! - FAKRO New Vision of the Loft 3- Nový ročník! - FAKRO New Vision of the Loft 3- Nový ročník! - FAKRO New Vision of the Loft 3- Nový ročník! - FAKRO

1. místo: Katarzyna Furgalińska a Michał Lisiński z Polska

projekt: Venus of Garage

 

New Vision of the Loft 3- Nový ročník! - FAKRO New Vision of the Loft 3- Nový ročník! - FAKRO New Vision of the Loft 3- Nový ročník! - FAKRO New Vision of the Loft 3- Nový ročník! - FAKRO

2. místo: Aristide Antonas-Antonakakis z Řecka

projekt: The Florizel building

 

New Vision of the Loft 3- Nový ročník! - FAKRO New Vision of the Loft 3- Nový ročník! - FAKRO New Vision of the Loft 3- Nový ročník! - FAKRO New Vision of the Loft 3- Nový ročník! - FAKRO

3. místo: Fabio Damiani, Daniele Cremaschi, Marco Quistini, Silvia Pezzetti z Itálie

projekt: Light Box

 

Vyznamenání

Angelo Paez Calvo, Pedro Juan Jaramillo Carling,

Lucas Jaramillo Pacheco, Jairo Hernan Ovalle Garay

- Kolumbie

 

projekt: An Underground Atelier

Vyznamenání

Anna Ślimak a Monika Gitner

- Polsko

 

projekt: ARTERIER

Vyznamenání

Florent Le Corre a Katharina Riedel

- Německo

 

projekt: Inspirational Workspace Unit

Vyznamenání

Krzysztof Stępień a Agnieszka Wyrwas

- Polsko

 

projekt: SOLITUDE - a place that doesn´t exist

Vyznamenání

Výhercy získávají za první místo 5000 EUR, za druhé místo 3000 EUR, za třetí místo 2000 EUR.
- Při hodnocení porota posuzovala kreativitu architektů, důraz na detaily, myšlenku, lyriku a také sociální aspekt - vysvětluje Sabina Sujew. - Projekty na nás udělaly dojem, a proto byl výběr vítězného tak obtížný. Zvítězila ta práce, která byla nejvíce realistická a může vzniknout a existovat na každém místě ve světě, ve kterém se nachází garáže. Námi hodnocené projekty ukazují, že architekti vychází z typických architektonických řešení a kladou velký důraz na sociální aspekt.

 

Firma FAKRO blahopřeje vítězům a velmi děkuje všem účastníkům za zaslané projekty. Zveme Vás k dalšímu sledování aktivit FAKRO a k účasti v dalších ročnících soutěže.

 

Podrobnosti naleznete na www.fakro.com

 

 

 Kontakt

   

idc@fakro.pl
FAKRO sp. z o.o.
Węgierska 144 a
 33-300 Nowy Sącz

 

   

FAKRO inspiruje po páté