Cashback akce - Hromada výhod

Cashback akce Hromada výhod

Pomoc občanům z tornádem zasažených obcí

Pro obyvatele obcí Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky a části Pánov platí speciální nabídka cash back.

Pro občany zasažených oblastí bude prodejní podpora Hromada výhod prodloužena do 31.12.2021 a prémie za jednotlivé balíčky navýšena podle níže uvedené tabulky.

Výše prémie ruční markýza
AMZ NewLine
elektrická markýza
AMZ Z-Wave/ Solar/ WiFi
kyvné okno se zasklením U4 + Thermo lemování 1 500 Kč 2 300 Kč
kyvné okno se zasklením U5 + Thermo lemování 1 800 Kč 2 600 Kč
výklopně-kyvné okno se zasklením U5 + Thermo lemování 2 100 Kč 2 900 Kč
FTT se zasklením U6, U8, R3 + Thermo lemování 2 400 Kč 3 200 Kč
Podmínkou je zaslání potvrzení obecního úřadu o místě bydliště (tornádem poškozené stavby).

 

Získejte prémii až 2 600 Kč zpět za nákup balíčku superTrio!

V období od 1.4. do 30.9.2021 probíhá akce Hromada výhod, kdy za nákup energeticky úsporných střešních oken společně s Thermo lemováním a předokenními markýzami FAKRO můžete získat finanční prémii.

Vybírejte střešní okna, lemování a markýzy FAKRO, a získejte prémii až 15 600 Kč*!

 

* při nákupu 6 kusů oken FTT, lemování Thermo a elektrických markýz AMZ Z-Wave, Solar nebo WiFi

Jak se zúčastnit?

I. Nakupte výrobky FAKRO zařazené do akce.

V termínu od 1.4. do 30.9.2021 kupte některé z uvedených střešních oken spolu s předokenní markýzou FAKRO, za které získáte finanční prémii podle následujícího klíče:

 

Odměna za nákup balíčku superTrio ruční markýza
AMZ NewLine
elektrická markýza
AMZ Z-Wave/ Solar/ WiFi
kyvné okno se zasklením U4 + Thermo lemování 900 Kč 1 700 Kč
kyvné okno se zasklením U5 + Thermo lemování 1 200 Kč 2 000 Kč
výklopně-kyvné okno se zasklením U5 + Thermo lemování 1 500 Kč 2 300 Kč
FTT se zasklením U6, U8, R3 + Thermo lemování 1 800 Kč 2 600 Kč

Výrobky zařazené do akce je nutno zakoupit u distributora/ prodejce zapsaného v databázi firem anebo u pokrývače/ realizační firmy.

Uschovejte si doklad o koupi (fakturu). Jeho kopii budete potřebovat při registraci pomocí elektronického přihlašovacího formuláře.


II. Do 15.10.2021 vyplňte přihlašovací formulář.

Přihláška musí obsahovat:

 • správně a pravdivě vyplněný elektronický přihlašovací formulář,
 • sken dokladu o koupi (faktury).

III. Počkejte na ověření přihlášky.

Vaše přihláška bude ověřena a rozhodnutí o jejím schválení/ zamítnutí Vám bude zasláno na e-mail.

Účastník za nákup 1 až maximálně 6 balíčků superTrio zahrnutých do akce získá peněžní prémii, která bude zaslána převodem na uvedený bankovní účet. V případě zakoupení více výrobků zařazených do akce účastník získá prémii maximálně za 6 výrobků.


 

 Leták k akci

Leták ke stažení zde

 Pravidla akce

Pravidla akce ke stažení zde

Pravidla akce POMOC OBČANŮM zde

 Kontakt

tel. (+420) 558 712 637

e-mail: akce@fakro.cz

 

Přihlašovací ON-LINE formulář

Údaje o účastníkovi
(Telefon a e-mail pro urychlení komunikace o průběhu a výsledcích soutěže.)
* povinné pole (jméno, příjmení, ulice, č. p., město, PSČ) - to jsou údaje, které slouží pro informování o průběhu a vyhodnocení akce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín, IČ: 29391806

Současně beru na vědomí následující informace:

 • Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu udělěném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat písemným prohlášením adresovaným:
  - na doručovací adresu správce,
  - pokud jsem uvedl svoji e-mailovou adresu v tomto souhlasu, pak z této e-mailové adresy na e-mailovoui adresu správce.
 • Osobní údaje jsem poskytl(-a) dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro mě nebude mít žádné právní ani jiné důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu, než je můj souhlas.
 • Mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelsnost údajů.
 • Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Osobní údaje, s jejjichž zpracováním jsem vyslovil(-a) souhlas, nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.
Kontaktní údaje správce:
 • doručovací adresa: FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín
 • e-mailová adresa: akce@fakro.cz/ fakro@fakro.cz
 • telefon: (+420) 558 712 629
Dále beru na vědomí, že veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 Nařízení a veškerá sdělení podle článku 15 až 22 a 34 Nařízení o zpracování budou od 25.5.2018 s ohledem na účinnost nařízení k dispozici na www.fakro.cz.


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).