2v1 Výhodněji a bez starostí!

2v1 Výhodněji a bez starostí!

Představujeme vám speciální nabídku setu bílého okna PTP-V U4 s již namontovanou roletou ARS 001 v bílé barvě.

Zakoupením tohoto setu získáte hotový produkt, který přináší hned několik výhod naráz:

 • úsporu času - obdržíte okno s namontovanou roletou, tzn. že nebudete muset ztrácet čas a náklady na montáž,
 • ušetříte peníze - koupě setu je cenově výhodnější než nákup výrobků zvlášť,
 • perfektní design - vytvoříte moderní interiér s bílými prvky, které nenarušují jeho celkový vzhled,
 • zvýšenou odolnost - plastová okna se hodí do každého typu podkroví, použít je lze také v náročnějších podmínkách, tzn. v prostorech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, jako jsou např. kuchyně nebo koupelny.
Set okna PTP-V U4 s roletou ARS 001 je dostupný ve všech typizovaných rozměrech z nabídky FAKRO.
 
V případě zájmu o tento set kontaktujte některého z našich distributorů anebo vyplňte následující formulář a my vám doporučíme prodejce z vašeho nejbližšího okolí.

 

Kontaktní formulář

* povinné pole

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín, IČ: 29391806

Současně beru na vědomí následující informace:

 • Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu udělěném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat písemným prohlášením adresovaným:
  - na doručovací adresu správce,
  - pokud jsem uvedl svoji e-mailovou adresu v tomto souhlasu, pak z této e-mailové adresy na e-mailovoui adresu správce.
 • Osobní údaje jsem poskytl(-a) dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro mě nebude mít žádné právní ani jiné důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu, než je můj souhlas.
 • Mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelsnost údajů.
 • Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Osobní údaje, s jejjichž zpracováním jsem vyslovil(-a) souhlas, nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.
Kontaktní údaje správce:
 • doručovací adresa: FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín
 • e-mailová adresa: akce@fakro.cz/ fakro@fakro.cz
 • telefon: (+420) 558 712 629
Dále beru na vědomí, že veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 Nařízení a veškerá sdělení podle článku 15 až 22 a 34 Nařízení o zpracování budou od 25.5.2018 s ohledem na účinnost nařízení k dispozici na www.fakro.cz.


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).