Konstrukce a princip fungování

Konstrukce a princip fungování

Konstrukce a princip fungování

 

 

Sluneční paprsky dopadající na kolektor zvyšují jeho teplotu. Po dosažení odpovídající teploty se v systému aktivuje oběh kapaliny. Cirkulující kapalina (obvykle nemrznoucí roztok propylenglykolu) odebírá teplo z kolektoru a přenáší jej do výměníku, ve kterém odevzdává teplo užitkové vodě. V případě absence dostatečného množství slunečního záření je nutno vodu v zásobníku ohřát přídavným tepelným zdrojem (např. plynový kotel, elektrická topná spirála).).

 

 

 1. Slunce ohřívá glykol v kolektoru
 2. Horký glykol vytéká z kolektoru směrem k nádrži
 3. V nádrži pak výměník tepla ve tvaru spirály předává teplo vodě
 4. Ohřátá voda v nádrži je připravena k použití v domě

Konstrukce

Konstrukce a princip fungování solárních kolektorů - FAKRO

Kolektory se mohou mezi sebou spojovat a také kombinovat s okny FAKRO do libovolných sestav.

Konstrukce kolektoru

 

 1. Pevný rám z hliníkových profilů zaručuje trvalou a stabilní konstrukci kolektoru.
 2. Plášť absorbéru je vyroben z měděného plechu, potaženého speciální selektivní vrstvou, která se vyznačuje vysokou schopností absorbce slunečního záření (95 %).
 3. Izolace z minerální vlny o tloušťce: - 20 mm na bočních stěnách, - 50 mm pod absorbérem.
 4. Spodní část kolektoru je vyrobena z hliníkového plechu se speciálně strukturovaným povrchem.
 5. Měděné trubky uspořádané ve tvaru U (lyra) a jejich náležité spojení s plochou absorbéru (ultrazvukové svařování) zajišťují vynikající příjem tepelné energie z celého povrchu absorbéru.
 6. Tvrzené solární sklo (tl. 4 mm), odolné proti krupobití, se vyznačuje vysokou světelnou propustností a díky prizmatické stavbě propouští dokonce i záření dopadající pod malým úhlem.
 7. Inovativní systém montážních posuvných vzpěr umožňuje snadno a rychle přizpůsobit montáž solárních kolektorů každé rozteči latí.