Solární instalace FAKRO

Solární kolektory

Solární instalace FAKRO

Během plánování stavby domu uvažujeme nejenom o nákladech, jaké sebou nese jeho vybudování, ale také o budoucích provozních nákladech. Z toho důvodu je vhodné přemýšlet o využití přírodních, obnovitelných zdrojů již ve fázi plánování. Jedním z nejsnazších a nejoblíbenějších způsobů je využití solární energie získané prostřednictvím solárních kolektorů. Solární systém FAKRO je inovativním řešením solárních kolektorů spojených s plochou střechy a dalšími prvky instalace, který jako celek vytváří integrovaný systém pro získávání energie ze slunce. Montáž kolektorů v ploše střechy, a ne jak se často stává nad střešní krytinou nebo vedle budovy, má mnoho pozitiv.

 

Toto umístění kolektorů:

  • zaručuje využití volné plochy střechy,
  • ideálně a esteticky zapadá do kostry budovy, 
  • zvyšuje účinnost solárních kolektorů. 

Pokud projekt navíc počítá s montáží střešních oken, systém těsnících lemování FAKRO umožňuje jejich jednoduché spojení s kolektory. Vysokou kvalitu kolektorů firmy FAKRO potvrzuje evropský certifikát Solar Keymark. Tento certifikát také potvrzuje, že výrobek splňuje požadavky evropské normy EN-12975. Solar Keymark je základním kritériem pro získání dotací ve většině evropských zemí.

 

 

 

Solární instalace FAKRO

 

 

 

Certifikát Solar Keymark vydaný pro kolektory
FAKRO je zárukou kvality a potvrzením splnění evropských norem. Solar Keymark je kritériem k získání dotací ve většině evropských zemí.

Certyfikat Solar Keymark

Ochrana životního prostředí

Využití obnovitelných zdrojů energie přispívá ke snižování emisí popílku a skleníkových plynů vznikajících při spalování běžných paliv (např. dřevo, uhlí, topné oleje). Každý z nás může
přispět k ochraně životního prostředí tím, že ve své domácnosti bude používat solární kolektory.