Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Co je cookies?

„Cookie” je informace zaslaná prostřednictvím internetového serveru, uložená v prohlížeči, takže je možné ji v budoucnu opětovně přečíst. Je to velmi užitečné v případě, že chceme, aby si prohlížeč zapamatoval konkrétní informace.

Cookies využívají skoro všechny internetové stránky pro různé účely:

  • analyzování chování návštěvníků stránek,
  • personalizace stránek a zapamatovávání preferencí návštěvníků,
  • řízení nákupních košíků v e-shopech,
  • sledování chování lidí na internetových stránkách a prezentace behaviorální reklamy.


Naše stránky využívají dva typy cookies:

Trvalé cookies– Google Analytics – používá se pro zjištění způsobu, jakým je stránka používaná, a tak se můžeme pracovat na vylepšení navigace stránek. Uživatelské údaje jsou shromažďovány anonymně. Soubory se využívají pro sbírání informací o tom, jak uživatelé používají naše webové stránky. Tyto informace se užijí pro tvorbu zpráv a pomáhají nám zdokonalit stránky. Cookies ukládají informace v anonymní podobě, včetně počtu návštěvníku stránky, odkud byli přesměrování na stránky, které stránky navštívili.

Cookies pro danou relaci- používané v souvislosti s danou relací prohlížeče pro zlepšení funkčnosti webu. Cookies si zapamatují loginy a výrobky v košíku – jsou naprosto nezbytné pro správné fungování stránek a nedoporučujeme jejich blokování.


Odstraňování cookies

Většina internetových prohlížečů umožňuje spravovat cookies nebo odstraňovat soubory cookies prostřednictvím přístupu k nastavení. Chcete-li se o cookies dozvědět více, např. jak cookies řídit, jak je odstraňovat, navštivte stránky www.allaboutcookies.org.

 

Zodpovědnost

Internetové stránky firmy FAKRO jsou určeny pro obyvatele České republiky. Všechny reklamní materiály a prohlášení v nich obsažené jsou platné pouze na území České republiky.

Reklamní materiály umístěné na internetové stránce firmy FAKRO nejsou nabídkou ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, jsou jedině prezentací a reklamou výrobků nabízených firmou FAKRO.

Firma FAKRO průběžně aktualizuje informace obsažené na internetových stránkách, nenese však žádnou zodpovědnost za přesnost, aktuálnost a komplexnost informací na nich umístěných. Zároveň si FAKRO vyhrazuje právo provádět změny na internetových stránkách po částech nebo najednou a to bez předchozího upozornění. Riziko spojené s používáním a využíváním informací uvedených na internetových stránkách nese sám uživatel. FAKRO nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé používáním internetových stránek FAKRO.

Firma FAKRO nenese zodpovědnost za nesprávné využívání informací umístěných na svých internetových stránkách, zejména založení technických řešení Vašich projektů na dokumentech a grafických nákresech umístěných na těchto stránkách. Dokumenty a grafické nákresy umístěné na internetových stránkách jsou pouze náhledy a navrhovanými příklady řešení.

Firma FAKRO nenese zodpovědnost za obsah jiných internetových stránek, jejichž odkazy umisťuje pro pohodlí a kvůli informování zákazníka na svých internetových stránkách. Zákazník po kliknutí na tento odkaz opouští internetové stránky FAKRO.

Firma FAKRO nenese zodpovědnost za majetkové a nemajetkové škody, přímo nebo nepřímo vyplývající ze získání informací na internetových stránkách, jejichž odkazy byly umístěny na internetových stránkách FAKRO.

Firma FAKRO prohlašuje, že ve chvíli, kdy umisťovala odkazy na jiné internetové stránky, tyto stránky neobsahovaly informace, které by mohly být v rozporu se zákonem.

V případě umístění odkazu na internetové stránky FAKRO na jiných internetových stránkách, bez předchozí dohody, firma FAKRO nenese zodpovědnost za za majetkové a nemajetkové škody spojené s těmito odkazy.

 

Využívání materiálů

Všechny názvy, grafická, slovně-grafická a jiná slovně-odlišující označení umístěná na internetových stránkách jsou chráněna autorským právem a dalšími předpisy pro ochranu intelektuálního vlastnictví. Firma FAKRO má výlučné právo k využívání těchto znaků a označení na území, na kterém se prodávají výrobky FAKRO. Některé internetové stránky FAKRO obsahují také materiály, na které se vztahuje ochrana autorských práv subjektů, které je poskytly pro umístění na internetových stránkách.

Veškerá práva k internetovým stránkám FAKRO spolu se všemi grafickými prvky, grafickou úpravou stránek a rovněž práva k jakémukoliv jinému prvku stránek jsou vyhrazena. Je zakázáno kopírování projektů a grafických úprav internetových stránek FAKRO.

Publikace (celková či dílčí) dokumentů nebo grafických úprav umístěných na internetových stránkách FAKRO je možná pouze po schválení a ověření firmou FAKRO.

Je povoleno načítání, promítání, kopírování a předávání jiným osobám – v rozsahu povoleného vlastního využití, pod podmínkou, že nedojde k jejich modifikaci.

Veškeré prvky těchto internetových stránek jsou chráněny zákonem a důsledkem porušení těchto práv bude mít za následek soudní řízení zahájené firmou FAKRO vůči fyzickým či právnickým osobám, které tato práva porušují.

 

Osobní údaje

Během návštěvy internetových stránek firmy FAKRO můžete být požádáni o uvedení vašich osobních údajů. Tyto informace poskytujete zcela dobrovolně. Pokud je neposkytnete, způsobí to pozastavení prováděné činnosti, pro kterou jsou tyto informace nezbytné.

Poskytnuté informace jsou firmou FAKRO považovány za důvěrné a nebudou zpřístupněny třetím osobám. Tyto údaje budou využity výhradně pro potřeby technické správy internetových stránek, obsluhy klientů, provádění anket týkajících se výrobků, také pro marketingové účely v pro ně nezbytně nutném rozsahu.

Osobní údaje se institucím a státním orgánům předávají pouze v případech vymezených právními předpisy.

Kromě identifikačních osobních údajů zpracovávaných v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, nepovažujeme za důvěrné a podléhající právní ochraně žádné jiné informace zaslané prostřednictvím internetu. Zašlete-li nám jakékoliv údaje nebo materiály, souhlasíte s tím, že je firma FAKRO využije k libovolným účelům, včetně reprodukce, přenosu, uveřejnění, rádiového přenosu a rozeslání.